Prostorni planovi

 

Gradsko vijeće Grada Otoka na 20. sjednici održanoj 18. travnja 2023. godine, temeljem članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka ("Službeni vjesnik" Grada Otoka, broj 04/22 i 11/22) i članka 21. Statuta Grada Otoka ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", broj 14/09, 4/13 i 6/18. i "Službeni vjesnik" Grada Otoka, broj 2/20, 2/21 i 3/21 - pročišćeni tekst), donijelo je V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OTOKA (objava: "Službeni vjesnik" Grada Otoka, broj 4/23).

Gradsko vijeće Grada Otoka na 21. sjednici održanoj 29. svibnja 2023. godine, temeljem članka 113. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Otoka ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", broj 14/09, 04/13 i 6/18 i "Službeni vjesnik" Grada Otoka, broj 2/20, 2/21 i 3/21 - pročišćeni tekst), utvrdilo je PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OTOKA, ODREDBE ZA PROVEDBU - PROČIŠĆENI TEKST (objava: "Službeni vjesnik" Grada Otoka, broj 5/23).