Obrazovanje i socijalna skrb

 

Predškolski odgoj  

Za odvijanje je predškolskog odgoja na području grada Otoka zadužen Dječji vrtić Pupoljak. Naime, ovo je područje dobilo dječji vrtić još 1982. godine kada pri Osnovnoj školi Josipa Lovretića djeluje Dječji vrtić Bambi. Od 1991. do 1995. godine predškolski odgoj organiziran je u sklopu Centra društvene brige o djeci predškolskog uzrasta Vinkovci, odnosno Centra za predškolski odgoj Vinkovci. Međutim, Općina Otok je 1. lipnja 1995. godine preuzela Dječji vrtić Bambi. 26. rujna 2020. godine svečano je otvoren novi, rekonstruirani i dograđeni Dječji vrtić Pupoljak. Ova ustanova za predškolski odgoj zapošljava 12 djelatnica koje brinu za najmanje 1oo djece. Trenutno broji 5 odgojno-obrazovnih skupina, od toga dvije jasličke i tri vrtićke skupine. 

 

Osnovnoškolsko obrazovanje  

Početci školstva na otočkom području sežu sve do 1773. godine kada su krajiške vlasti u Otoku otvorile školu, dok u Komletincima osnovna škola djeluje od 1830. godine. Danas su za provođenje osnovnoškolskog obrazovanja na otočkom području zadužene Osnovna škola Josipa Lovretića u Otoku te Osnovna škola „Vladimir Nazor“ u Komletincima. Obje su škole nakratko prestale s radom zbog ratnih razaranja tijekom Domovinskog rata, a iako su naknadno obnovljene, potrebna su dodatna ulaganja kako bi se u potpunosti zadovoljio Državni pedagoški standard. Obje je škole osnovala Vukovarsko-srijemska županija, ali pored tog grad Otok nastoji pomagati u radu i uređenje te redovito iz gradskom proračuna osigurava sredstva za obje škole. Valja napomenuti kako se zbog nepovoljnih demografskih kretanja smanjuje broj učenika u osnovnim školama, a zbog malene udaljenosti ne postoji potreba za organiziranim prijevozom učenika do Osnovne škole „Vladimir Nazor“ u Komletincima.  

 

Socijalna skrb 

Grad Otok kao socijalna osjetljiva jedinica lokalne samouprave brine o marginaliziranim društvenim skupinama provedbom Socijalnog programa. Radi potpomaganja rodilja, ali i kao mjera pronatalitetne politike, Grad Otok od 1995. godine svim novorođenima isplaćuje naknadu i danas je u samom vrhu u RH po visini potpora. Također, kako bi se potpomoglo učenike i njihove roditelje, Grad Otok u suradnji s Vukovarsko- srijemskom županijom sufinancira troškove prijevozne karte za učenike srednjih škola. Osim toga, valja istaknuti kako Grad Otok financira nastavne materijale učenicima osnovnih škola. Studentima se dodjeljuju stipenidije. 

Sukladno odluci o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava u sustavu socijalne skrbi, Grad Otok sufinancira režijske troškove (struja, voda, komunalna naknada i smeće) za socijalno ugrožene obitelji. Također, Grad Otok potpomaže socijalno ugrožene obitelji podmirenjem troškova ogrijeva, ali i dodjelom poklona tijekom blagdana.  

Umirovljenici su još jedna ranjiva društvena skupina o kojoj brine lokalna uprava budući da mogu ostvariti pravo na sufinanciranje njihovih potreba i aktivnosti s ciljem uključivanja u društveni život zajednice. Obzirom da se radi o području koje je stradalo tijekom Domovinskog rata, Grad Otok podmiruje troškove komunalne naknade za obitelji poginulih branitelja, ali i troškove sahrane za umrle branitelje.  

O socijalno-ugroženim i ranjivim skupinama brine i nekoliko udruga poput Udruge „Hrvatska žena“ Otok i Udruge umirovljenika Grada Otoka.