Gradske ustanove

 

Gradska knjižnica Otok

Na temelju Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Otok od 19. ožujka 2010. godine koju je donijelo Gradsko vijeća Grada Otoka, Trgovački je sud u Osijeku u sudski registar 7. srpnja 2010. upisao Gradsku knjižnicu Otok kao javnu ustanovu koja knjižničnu djelatnost obavlja kao javnu službu. Prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda, knjižnica je, sukladno odredbama zakona, narodna knjižnica. Knjižnična se djelatnost u našem gradu zadnjih 30-ak godina odvijala samo u župnoj i školskoj knjižnici. Sve su knjige koje je ogranak Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci imao u Otoku prije Domovinskoga rata uništene ili izgubljene, tako da se fond počeo iznova stvarati pa je Gradska knjižnica Otok u posljednjih jedanaest godina nabavila oko 12500 jedinica građe koje su uglavnom dar knjižnica iz Vinkovaca, Osijeka, Županje, Koprivnice, Vukovara, Iloka, Rijeke, Zadra, Požege, itd., a tu je i nekoliko građana Otoka i Komletinaca koji su nesebično poklonili svoje posve nove ili malo čitane knjige. Ministarstvo kulture i Vukovarsko-srijemska županija svake godine daju svoj novčani doprinos nabavi knjižnične građe. Posudba je započela u rujnu 2013. jer to do tada nisu dopuštali uvjeti, a obrada se knjižnične građe i sva djelatnost Gradske knjižnice Otok privremeno odvijala u prostorijama Osnovne škole Josipa Lovretića u Otoku, dok je njezino pravo sjedište treći kat Doma kulture u središtu grada. Gradska je knjižnica podijeljena u posudbeni odjel s dječjim kutkom, zavičajnu zbirku, studijsku čitaonicu, čitaonicu dnevnog tiska, a tu je i velika terasa koja se koristi kao pozornica za ljetne književne večeri, filmske projekcije i sl. Posebna je briga posvećena djeci i mladima za koje se organiziraju raznovrsne prigodne aktivnosti koje potiču učenje, čitanje i kreativnost.
Knjižnica je tako postala značajno kulturno žarište Otoka, Komletinaca i okolnih općina raznovrsnim programima namijenjenim svim dobnim skupinama građana.

http://gko.hr/

 

Otočka razvojna agencija

Otočka razvojna agencija osnovana je 2014. godine kao ustanova u vlasništvu Grada Otoka. Osnovana s ciljem provođenja svih razvojnih projekata grada Otoka, također i jačanja lokalnoga razvoja te konkretne pomoći u vođenju projekata za Grad Otok, poduzetnike te obiteljska poljoprivredna gospodarstava. Agencija ima i važnu ulogu u razvoju civilnog društva raznih klubova, društava, udruga, a sve s ciljem podizanja kavalitete života grada Otoka te susjednih općina. Također, važno je naglasiti da je primarni cilj otvaranja agencije privlačenje investicija i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetništva, što dovodi do otvaranja novih radnih mjesta na području grada Otoka.
Misija je poduprijeti rast i razvoj svih dionika lokalne zajednice kroz učinkovito korištenje EU fondova, djelovati na privlačenju domaćih i stranih investicija te zajedničkom suradnjom s drugim subjektima stvoriti plodnu poduzetničku klimu.
Ciljevi su agencije strateško planiranje i provođenje svih razvojnih projekata Grada Otoka, stvaranje djelotvornog alata za poticanje lokalnog razvoja kroz pripremu i provedbu projekata usmjerenih stvaranju pogodnih uvjeta za privlačenje ulaganja, razvoj turizma i poduzetništva, što aktivnije sudjelovanje u korištenju fondova Europske unije i nacionalnih fondova, jačanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te razvoj i jačanje obrta i tradicijskih obrta.
Ključne su aktivnosti izrada i provedba strateških projekata, pomoć u izradi i provedbi projekata sufinanciranih iz EU fondova i nacionalnih fondova za grad Otok i sve dionike, informiranje o dostupnim programima, potporama za poduzetnike, obrtnike OPG-e i civilno društvo, suradnja s drugim agencijama i potpornim institucijama, organiziranje i provođenje edukacija i okruglih stolova i promidžba Poduzetničke zone Otok.

http://www.ora.hr/

 

Dječji vrtić “Pupoljak” Otok

http://pu-pupoljak.hr/

 

Ustanova Virovi

Da je bijeg u prirodu sve traženiji u modernom svijetu i užurbanim životima, odavno je dokazano, ali kad jedna sredina ima bogatstvo kao što mi imamo Virove, onda je to pravi blagoslov. Da su Virovi postali omiljeno okupljalište mladih, ali i cijelih obitelji, vidjeli smo u vrijeme pandemije koronavirusa kada su šetnice i odmorišta bila puna. Dugo se razmišljalo kako tu prirodnu ljepotu predstaviti cijelome svijetu, a sada sve zamisli postaju i stvarnost. 
Projekt Vrata spačvanskog bazena – izgradnja i opremanje Bioekološko-edukacijskog centra Virovi provodi Grad Otok kao nositelj projekta u suradnji s Otočkom razvojnom agencijom koja je i pripremila projekt te s partnerima: Turističkom zajednicom Vukovarsko – srijemske županije, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i Udrugom za zaštitu prirode i okoliša „Zeleni Osijek“. 
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost, a ukupna je vrijednost projekta preko 25.000.000,00 kuna, doprinosi atraktivnosti područja Virova i Spačvanske šume koja se prostire na preko 40 000 hektara. Projekt se sastoji od raznih aktivnosti, kao što su izgradnja i uređenje posjetiteljske infrastrukture (hotel i restoran), edukacije i promidžbe odredišta. 
Izgrađen je centar za posjetitelje kao središnja i polazišna točka za sve druge sadržaje. Centar je predviđen kao receptivna točka za prezentaciju i degustaciju domaćih proizvoda, s ugostiteljskim sadržajem i smještajnim kapacitetima. Dodatni sadržaj pružaju usluge vožnje brodovima na solarni pogon, najam čamaca, kanua, kajaka po rječici Virovi, najam bicikala za vožnju po Spačvanskom šumskom bazenu. Uređene su poučne šetnice i biciklističke staze kroz šumu. 
Osim turističkog dijela, centar se sastoji od informacijsko - edukacijskog dijela s multimedijalnom dvoranom s najnovijom tehnologijom (prikaz prirode kroz proširenu stvarnost), čime je osiguran prostor za održavanje raznih znanstvenih i stručnih skupova, škola u prirodi i drugih tematskih predavanja. Cijeli se projekt odvija na području zaštićenog krajolika Virovi i Posebnog šumskog rezervata Lože, što mu daje dodatnu ljepotu i atraktivnost.
Ovaj je projekt odabran kao strateški projekt Vukovarsko-srijemske županije i jedini je takav projekt u području turizma u našoj županiji.
Krajnji je cilj projekta, uz zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti, obogatiti turističku ponudu grada i uključiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva u turističku ponudu kontinentalne Hrvatske. 

https://www.virovi.hr/hr

 

Vranjevo d.o.o. Otok

Komunalno je gospodarstvo sustav koji čine komunalne djelatnosti, komunalne usluge, komunalne građevine i uređaji na području jedinice lokalne samouprave. Isporučitelj je komunalnih usluga na području grada Otoka trgovačko društvo Vranjevo d. o. o. Otok koje je registrirano za obavljanje komunalne djelatnosti čiji je osnivač Grad Otok i koje je u 100 % vlasništvu Grada Otoka.
Današnje je trgovačko društvo osnovano 14. siječnja 1997. godine. To je društvo s ograničenom odgovornošću, a jedini je osnivač Općina Otok, sadašnji Grad Otok.
Primarne su djelatnosti Vranjeva komunalne naravi, odnosno održavanje javnih površina, odvoz komunalnog otpada, održavanje gradskog groblja i pogreba, upravljanje reciklažnim dvorištem, izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže, javne rasvjete, kao i razni građevinski poslovi koji se obavljaju po potrebi.
Društvo ima upravu i nadzorni odbor. Uprava odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga te vodi poslovanje društva. Upravu čini predsjednik uprave – direktor te član uprave, bez ograničenja. 
Komunalna je djelatnost regulirana Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o grobljima te općim zakonima, kao što je Zakon o trgovačkim društvima i drugim zakonima koji se odnose na sve subjekte u gospodarstvu.
U svojoj djelatnosti Vranjevo d. o. o. svakodnevno surađuje sa županijskim i lokalnim upravnim organima, nadležnim za poslove komunalnog gospodarstva, kako bi se u vršenju komunalne djelatnosti što više zadovoljavale potrebe građana, korisnika komunalnih usluga.
Cilj je komunalnog poduzeća učiniti Otočku sredinu ljepšom i uređenijom te samim time puno ugodnijom za život svih građana.
Odvozom se kućnog otpada doprinijelo smanjenju raznih bolesti i sprječavanju razvoja raznih štetnika, dok se brigom i održavanjem parka u Otoku stvorio jedan od najljepših parkova kontinentalne Hrvatske, a to je potvrdilo i priznanje “Zeleni cvijet 2001.”
Ulažući ljudske napore i strojeve, komunalno poduzeće Vranjevo i u budućnosti će biti na usluzi građanima Otoka i Komletinaca te će koristiti sve raspoložive resurse kako bi ova sredina i dalje ostala uredna i ugodnija za život pojedinaca.

http://vranjevo.hr/