Informacije o javnim uslugama

DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA VINKOVCI

Adresa: Kralja Zvonimira 96, 32 100 Vinkovci

Telefon: 0800 300 409
Telefon za pozive iz inozemstva: 032 216 100

 

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

ELEKTROČOP  d.o.o. ŽUPANJA

Adresa: Bana Josipa Šokčevića 2, 32270 Županja

Telefon: 098 941 7170

 

KONCESIJA ZA DIMNJAČARSKE POSLOVE

 

DIMNJAK, obrt za dimnjačarske poslove OTOK

Adresa: J. J. Strossmayera 192

Telefon: 098 843 123

 

PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

 

VRANJEVO d.o.o. OTOK

Adresa: V. Nazora 1

Telefon: 032 395 358

e-mail: vranjevo@net.hr