Strategija razvoja Grada Otoka

 

Strateški je razvojni program grada Otoka sadržajno koncipiran na način da u najboljoj mjeri odgovori na pitanja i ocijeni dosadašnji razvoj i stanje, a što je u konačnici poslužilo i za koncipiranje budućeg razvoja. U skladu s tim, u sklopu ovog dokumenta, između ostaloga, analizirani su:  

  • Opći demografski podatci  

  • Prirodni resursi (klima, vegetacija, zemljište, vodno bogatstvo, zaštita prostora) 

  • Infrastruktura 

  • Komunalna djelatnost 

  • Društvene djelatnost 

  • Lokalno gospodarstvo 

  • Financiranje javnih potreba 

  • Razvojne politike svih razina vlasti s posebnim osvrtom na Kohezijsku politiku EU