Savjetovanje s javnošću

24.06.2024.
Nacrt prijedloga Odluke o jednostavnoj nabavi
Izvješće o savjetovanju s javnošću-Odluka o usvajanju II.izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za razdoblje 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine
Prijedlog II. izmjena i dopuna proračuna Grada Otoka za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024.
Izvješće o savjetovanju s javnošću - Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024.
08.03.2024.
Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Grada Otoka za razdoblje od 1.1.2024. -31.12.2024.g.
Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Restauracija vodotoka Otočki virovi, Grad Otok", Vukovarsko-srijemska županija
20.11.2023.
Nacrt prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Otoka
30.10.2023.
Prijedlog Proračuna Grada Otoka za 2024. godinu