Proračuni

Filtriraj po godinama
Obrazloženje III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za 2023.g.
Odluka o usvajanju III izmjena i dopuna proračuna Grada Otoka za razdoblje 1.1.2023.-31.12.2023. godine
Obrazloženje Proračuna Grada Otoka za 2024.
Prijedlog Proračuna Grada Otoka za 2024. godinu
O D L U K U o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Otoka za 2023. godinu
O D L U K A O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA Proračuna Grada Otoka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za 2023. godinu
II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za 2023. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće- KONSOLIDIRANO (.pdf)
Financijsko izvješće od 1. do 6. mjeseca 2023. - KONSOLIDIRANO (EXCEL)