Proračuni

Filtriraj po godinama
Vodič za građane - godišnji obračun Proračuna za 2023. godinu
Obrazloženje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Otoka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine
Odluka o usvajanju obračuna Proračuna Grada Otoka za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca 2023. godine
Obrazloženje II. izmjena i dopuna proračuna Grada Otoka za 2024. godinu
Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna godišnjeg proračuna Grada Otoka za razdoblje 1.1.2024.-31.12.2024. godine
Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za 2024. godinu
Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna proračuna Grada Otoka za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine
Bilješke uz financijsko izvješće od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. - KONSOLIDIRANO
Financijsko izvješće od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. - KONSOLIDIRANO
Bilješke uz financijsko izvješće od 1. do 12. mjeseca 2023. godine