Imenik gradske uprave

Grad Otok, centrala

T: 032/ 394-145
F: 032/ 394-122

E: info@otok.hr

Ured gradonačelnika

T: 032/ 395-320

E: gradonacelnik@otok.hr

Upravni odjel za društvene djelatnosti, samoupravu i opće poslove

Pročelnik:
Mirko Martinović, prof.

T: 032/ 373-351
E: Mirko.Martinovic@otok.hr

Djelatnici u odjelu:

Gordana Draženović

voditeljica poslova Ureda gradonačelnika

T: 032/ 373-353
E: Gordana.Drazenovic@otok.hr

Agneza Novoselac, pristup.oec.

viši referent za poslove Ureda gradonačelnika i opće poslove

T: 032/ 394-145
E: Agneza.Novoselac@otok.hr

Biljana Jelinić, bacc.admin.publ.

voditeljica poslova socijalne skrbi

T: 032/ 373-352
E: Biljana.Jelinic@otok.hr

Marija Vuković, mag.iur.

viši stručni suradnik za samoupravu i opće poslove

T: 032/ 373-361
E: Marija.Vukovic@otok.hr

Ivana Šajfar, bacc.admin.publ.

suradnik za samoupravu i opće poslove

T: 032/ 373-361
E: Ivana.Sajfar@otok.hr

Gordana Sluganović

namještenica


 

Ružica Matanović

namještenica


 

Upravni odjel za financije, poljoprivredu i gospodarstvo

Pročelnik:
Berislav Vuković, dipl.oec.

T: 032/ 373-350
E: Berislav.Vukovic@otok.hr

Djelatnici u odjelu:

Marko Spajić, bacc.ing.agr.

viši referent za poljoprivredu i gospodarstvo

T: 032/ 394-756
E: Marko.Spajic@otok.hr

Ana Zvonarević, mag.oec.

savjetnik za financije i proračun

T: 032/ 373-350
E: Ana.Zvonarevic@otok.hr

Josipa Ljubić, spec.oec.

viša referent za proračun i financije

T: 032/ 373-354
E: Josipa.Ljubic@otok.hr

Ivan Šilović, mag.oec.

viši referent za proračun i financije

T: 032/ 373-350
E: Ivan.Silovic@otok.hr

Željka Ivančević

voditeljica poslova računovodstva

T: 032/ 373-354
E: Zeljka.Ivancevic@otok.hr

Gordana Štifić

referentica naplate prihoda

T: 032/ 373-354
E: Gordana.Stific@otok.hr

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i pravne poslove

Pročelnik:
Marko Tadić, dipl.iur.

T: 032/373-355
E: Marko.Tadic@otok.hr

Djelatnici u odjelu:

Matea Pole, mag.iur.

savjetnik za javnu nabavu i normativnu djelatnost

T: 032/ 373-363
E: Matea.Pole@otok.hr

Dijana Grgić, bacc.admin.publ.

komunalni redar

T: 032/ 373-363
E: Dijana.Grgic@otok.hr

Marija Širić, spec.admin.publ.

komunalni redar

T: 032/ 373-363
E: Marija.Siric@otok.hr

Zlatko Matanović

komunalni izvidnik

T: 032/ 373-363

E. Zlatko.Matanovic@otok.hr