Komunalni doprinosi

 

Odlukom se o komunalnom doprinosu utvrđuju područja zona u gradu Otoku za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u gradu Otoku, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa te opći uvjeti i razlozi zbog kojih se može u pojedinim slučajevima odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

U gradu Otoku utvrđene su tri zone za plaćanje komunalnog doprinosa.