Osnovne informacije

 

Poduzetništvo

Gledajući strukturu tvrtki s obzirom na djelatnost poslovanja, najbrojnije su tvrtke koje se bave trgovinom na veliko i malo, dok ih prema brojnosti slijede tvrtke u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, poljoprivredi i šumarstvu te stručnoj, znanstvenoj i tehničkoj djelatnosti.

 

Obrtništvo

Sama je struktura lokalnih obrta prema djelatnosti heterogena. Naime, premda su na području grada Otok najzastupljeniji obrti koji se bave uslužnom djelatnošću te ugostiteljstvom, obrti koji su se bave proizvodnom djelatnošću, graditeljstvom, trgovinom i prijevozom podjednako su zastupljeni.

 

Najznačajniji gospodarski subjekti

Kao najznačajniji se gospodarski subjekti s otočkog područja mogu izdvojiti „Furnir Otok d.o.o.“, „Poljoopskrba međunarodna trgovina d.o.o.“, „Cezareja d.o.o.“ i „Vranjevo d.o.o.“, a djelatnost svih spomenutih tvrtki, osim „Vranjeva d.o.o.“, vezana je za poljoprivredu i preradu drva.

 

Poslovna zona

Radi poticanja je razvoja gospodarstva na području Otoka osnovana Poduzetnička zona Otok. Zona se prostire na oko 60 ha, a nalazi se između Otoka i Komletinaca uz županijsku cestu Vinkovci-Otok-Komletinci-Nijemci. Odlikuje ju odličan geoprometni položaj s obzirom da se nalazi u blizini granice s čak trima državama te je udaljena svega 11 km od izlaza na međunarodnu autocestu Zagreb-Beograd. Kako bi se u poduzetničku zonu privukli novi ulagači, osmišljen je niz pogodnosti vezanih za kupovinu zemljišta, komunalnu naknadu, komunalni doprinos i gradske poreze.