Radna tijela

 

Radna tijela

MANDATNA KOMISIJA:

Ivan Žagar, predsjednik

Marija Čepo, član

Slavko Grgić, član

 

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE:

Tomo Babić, predsjednik

Filip Filipović, član

Ivan Sluganović, član

Slavko Grgić, član

Dalibor Znahor, član

 

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN:

Milenko Drljepan, predsjednik

Filip Filipović, član

Marija Čepo, član

Zoran Popić, član

Nikolina Cvitkušić, član

 

KOMISIJA ZA STATUT I POSLOVNIK

Mile Matanović, predsjednik

Tomo Babić, član

Filip Filipović, član

Nikolina Cvitkušić, član

Dragan Bojić, član

 

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Miljenko Balašević, predsjednik

Filip Filipović, član

Josip Trutin, član

Marijan Novoselac, član

Dalibor Znahor, član

Slavko Grgić, član

Zoran Popić, član

 

ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE

Antun Nikolić, predsjednik

Pero Tenđera, član

Mile Matanović, član

Dragan Bojić, član

Nikolina Cvitkušić, član

 

ODBOR ZA IMENOVANJE ULICA I TRGOVA

Tomo Babić, predsjednik

Ivan Žagar, član

Marin Tola, član

Dragan Bojić, član

Jasna Klarić, član