Javnost rada i sudjelovanje građana na sjednicama Gradskog vijeća

Sukladno članku 89. Poslovnika Gradskog vijeća Grada, rad Gradskog vijeća je javan te zainteresirana javnost ima pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća. Najava održavanja sjednice i materijal za sjednicu objavljuju se putem službenih mrežnih stranica Grada.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel, upadati u riječ, i sl.).

Predstavnici medija sjednice mogu snimati, osim u slučaju kada se raspravlja o podacima koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Ukoliko je broj osoba koje žele pratiti rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća odrediti će broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća temeljem redoslijeda pristiglih prijava.

Građani i predstavnici udruga građana podnose zahtjev za praćenje rada Gradskog vijeća elektronskim putem info@tcloud.gradotok.hr, telefaksom ili predajom u pisarnicu Grada, Trg kralja Tomislava 6A, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 24 sata prije dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Sjednici mogu prisustvovati osobe koje dobiju dopuštenje predsjednika Gradskog vijeća za prisustvovanje sjednici.