Dobrovoljno vatrogasno društvo Komletinci

Predsjednik: JOSIP JURIĆ

 

Godina osnutka: 1899.

OIB: 89603355245

Opis: Društvo na dobrovoljnoj osnovi provodi preventivne mjere zaštite od požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženim požarom, elementarnim nepogodama i nezgodama. Organizira i sudjeluje u osposobljavanju članova i izvođenja vježbi u cilju provođenja gore navedenih zadataka. Provodi mjere zaštite za vrijeme žetve usjeva gdje postoji veliki rizik nastanka požara. Društvo posvećuje veliku pozornost radu s djecom i mladeži te smo sudionici vatrogasnih natjecanja s dobrim rezultatima, a cilj je priprema za obaveze temeljnih članova. Društvo je obnovilo stari običaj “sadnja majbana” uoči 1. svibnja te vađenje majbana.

Više informacija o DVD-u Komletinci možete pronaći na službenoj Facebook stranici.