O B A V I J E S T o predavanju za poljoprivrednike koje će održati stručni savjetnici Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

Poljoprivreda

Image removed.Gradska vijećnica, Trg kralja Tomislava 6 a, Otok, 1. kat

Image removed.6. studenog i 14. studenog 2023. godine (2 tečaja),

Image removed.u 8 sati,

Image removed.Tema: EKO SHEME +PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja) 2023., za poljoprivrednike koji su obveznici pohađanja tečaja.

Sva poljoprivredna gospodarstva koja su prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2023. godini zatražili plaćanje za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP), IAKS mjere i mlade poljoprivrednike preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe.

Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore

poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN 25/23, 52/23 i 56/23) jedan od uvjeta za ostvarenje potpore je dokaz o završenoj izobrazbi.

Korisnici plaćanja za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP) i IAKS mjere obvezni su svake godine završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati.

Izobrazbe, individualna savjetovanja i demonstracijske aktivnosti koje obavljaju javni i privatni savjetnici za korisnike su besplatne.

Pozivamo Vas da na mrežnoj stranici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede www.savjetodavna.hr pratite objave održavanja tečajeva u Vašoj županiji te se prijavite za sudjelovanje na izobrazbi, uživo ili putem webinara.

Nepoštivanje obveza propisanih za korisnike pojedinih intervencija dovodi do primjene administrativnih kazni od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.“

Image removed. Polaznici tečaja trebaju se javiti stručnom savjetniku Vesni Skender na tel. 099/818-5490.