JOŠ 247.500,00 KUNA GRADU OTOKU ZA RAD DJEČJEG VRTIĆA PUPOLJAK

Vrtić
Projekti

 

Dana 13. travnja 2022. godine Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini, te se Grad Otok i ove godine javio na navedeni Javni poziv i ostvario potporu u iznosu 247.500 kuna.

Program potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti kao takav predstavlja nastavak mjere pomoći gradovima s potpomognutih područja u održavanju i razvoju predškolske djelatnosti.

Prijavu projekta izradila je Otočka razvojna agencija.