Javni poziv za iskazivanje interesa za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Otoku

Izgradnja Doma za starije i nemoćne
Grad Otok

Na području Vukovarsko- srijemske županije postoji veliki interes za smještaj starijih i nemoćnih osoba u domove. Ukupan broj osoba koje su na listi čekanja u Domove za starije i nemoćne osobe u nadležnosti Vukovarsko- srijemske županije je 1.281 osoba. Grad Otok je za potrebe izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Otoku otkupio građevinsko zemljište i to na području k.o. Otok, k.č. br. 2022/4 (1326 m2), k.č.br. 2022/1 (247 m2), k.č.br. 2023/1 (2023 m2), k.č. br. 2023/2 (1561 m2) i k.č.br. 2023/3 (2567 m2). Grad Otok napravio je izmjenu prostorno planske dokumentacije te omogućio sve prostorno planske pretpostavke za realizaciju projekta.

Svrha ovoga Javnog poziva je utvrđivanje postojanja fizičkih i pravnih osoba zainteresiranih za kupnju građevinskog zemljišta za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Otoku kako bi se u slučaju iskazanog interesa moglo pristupiti raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta.

Ponuditelj u svojoj ponudi (pismu namjere) mora dostaviti naziv tvrtke, OIB, adresu, broj žiro računa, broj telefona i e-mail adresu, a za fizičke osobe svoje ime i prezime, OIB, adresu, broj tekućeg računa.

Objava ovoga Javnog poziva ili primitak iskaza interesa ne stvara nikakvu obvezu Grada Otoka niti može predstavljati osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo ponuditelja.

Za sve upite zainteresirani se ponuditelji mogu obratiti na: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, poljoprivredu i pravne poslove, telefon: 032/394-145, e-mail: info@otok.hr

Način podnošenja ponuda:

Ponude (pisma namjere) dostavljaju se e-mailom na adresu info@otok.hr ili poštom na adresu: Grad Otok, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, poljoprivredu i pravne poslove, Trg kralja Tomislava 6/A, 32 252 Otok.

Slika
Dom za starije i nemoćne
Slika
Dom za starije i nemoćne
Slika
Dom za starije i nemoćne