Arhiva

Službeni vjesnik Grada Otok, broj 1, godina 1 – tiskano izdanje

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2019. /2020.

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Otoka za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Otoka za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Proračuna Grada Otoka za 2020. godinu

Prethodna suglasnost na Statut Gradske knjižnice Otok

Suglasnost na Financijski plan Otočke razvojne agencije za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022.

Suglasnost na Godišnji plan Otočke razvojne agencije za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Otoka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka

Suglasnost na Program rada savjeta mladih Grada Otoka za 2020. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Otoka

Suglasnost na Statut ustanove Virovi

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove “Pupoljak” Otok iz reda osnivača

Zaključak o zakupu poslovnog prostora – frizerski saloni

Odluka o kupnji nekretnine – župa Otok

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Otoka u 2019. godini

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Otoka u 2020. godini

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Otok

Akti gradonačelnika:

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Otoka

Sistematizacija radnih mjesta upravnih odjela Grada Otoka

Plan prijma u službu u upravnim odjelima Grada Otoka za 2020. godinu