Na temelju izjava predstavnika naručitelja iz članka 76., stavak 2., točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) Grad Otok ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

Otočka razvojna agencija, Otok, Trg kralja Tomislava 6/A

Virovi, Otok, Trg kralja Tomislava 6/A