Poduzetnička zona 

 • LOKACIJA
  Poduzetnička zona Otok se nalazi u Vukovarsko – srijemskoj županiji između Otoka i Komletinaca, smještena je uz županijsku cestu Otok-Nijemci-Lipovac.
  Povezanost s lukom Vukovar (Dunav-Rajna-Srednja Europa) i Brčko (Tuzlanski bazen).
  Izlaz na međunarodnu autocestu Zagreb – Beograd koja je udaljena 11 km.
  Blizina budućeg europskog prometnog koridora 5C (veza prema srednjoj Europi i Jadranskom moru).
 •  ZNAČAJKE

Odličan geoprometni položaj
– Blizina granice sa Republikom Srbijom 15 km, granice s Bosnom i Hercgovinom 20 km granice s Republikom Mađarskom 70 km.
– Zona se prostire na cca 60 ha.
– Opremljenost infrastrukturom (priključci na električnu mrežu, vodu, plin, telefon, kanalizaciju),
Veličina parcela se prilagođava potrebama investitora – moguća parcelacija
Iznimno pogodno u smislu logističkog centra za obavljanje djelatnosti u ovom dijelu jugoistočne Europe.

 •  POTICAJNE MJERE

Kupovina zemljišta
Početne cijene zemljišta u poduzetničkoj zoni Otok iznosi 38,00 kn/m2 a umanjuje se za postotak ovisno prema sljedećim kriterijima umanjenja početne cijene

Red. broj               Kriterij                                               % Umanjenja cijene
1.              Broj novozaposlenih radnika
1.1.                      1 – 5                                                           5
1.2.                      6 – 10                                                         10
1.3.                     11 – 20                                                        15
1.4.                     21 – 50                                                        20
1.5.                    50 i više                                                        25
2.                 Vrsta djelatnosti
2.1. Proizvodne i prerađivačke (osim solarnih eletrana)              20
2.2. Djelatnosti vezane uz poljoprivrednu proizvodnju                15
2.3.          Uslužne – trgovačke                                                    10
2.4.            Ostale djelatnosti                                                       10
3.                Visina ulaganja
3.1.          do 3.000.000,00 kn                                                 10
3.2. od 3.000.000,00 kn do 10.000.000,00 kn                         15
3.3. od 10.000.000,00 kn do 20.000.000,00 kn                       20
3.4.        20.000.000,00 kn i više                                             25
4.            Poduzetnici- početnici                                                  5

 • Komunalna naknada
  Poduzetnici koji žele kupiti zemljište u zoni i organizirati gospodarsku aktivnost oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade u sljedećoj dinamici:
  – prvih 5 godina 100 %
 • Komunalni doprinosi
  Grad se odriče dijela komunalnog doprinosa za poduzetnike korisnike zone i to:
  – tvrtka koja će zapošljavati 50 i više djelatnika oslobađa se obveza plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 100%
  – tvrtka koja će zapošljavati 25 do 49 djelatnika oslobađa se obveza plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 75%
  – tvrtka koja će zapošljavati do 24 djelatnika oslobađa se obveza plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 50%
  Iznos komunalnog doprinosa iznosi 1 kn / m3 (0,13 Euro / m3)
 • Gradska taksa
  Kod priključenja na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu korisnici poduzetničke zone oslobađaju se plaćanja gradske takse.
 • Gradski porezi
  Poduzetnici koji organiziraju gospodarsku djelatnost u zoni oslobađaju se plaćanja poreza na tvrtku i drugih poreza sukladno odluci gradskog vijeća prvih 5 godina svoga djelovanja

Program razvoja Poduzetničke zone

Natječaj za prodaju zemljišta