Želim raditi – želim pomoći

Izgradnja Poduzetničkog inkubatora Otok

Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Otoku sa pratećim sadržajima i uređenjem okoliša

Vrata spačvanskog bazena