NAJAVA: besplatna edukacija trenutnih i potencijalnih uzgajivača crne slavonske svinje

U okviru programa Interreg-Danube Transnational Program, Vukovarsko-srijemska županija, zajedno s partenrima iz još osam zemalja podunavske regije dobila je sredstva za projekt pod nazivom “LENA-Local economy and nature conservation in the Danube region”. Radi se o projektu koji se bavi zaštitom prirode u području Dunava, a pilot-područje županije je posvećeno uzgoju crne slavonske pasmine svinje – fajferice u zaštićenom području Natura 2000. Pilot-projekt zamišljen je kao edukacija uzgajivača, razvoj održivog proizvodnog sustava i pilot-projekt farme za uzgoj fajferica. Projekt LENA traje 30 mjeseci te se provodi kako bi poticao održivo korištenje prirodne i kulturne baštine i resursa u zaštićenim područjima Podunavlja.

U okviru projekta LENA provodi se i besplatna edukacija trenutnih i potencijalnih uzgajivača crne slavonske svinje s područja Vukovarsko-srijemske županije, s ciljem ujednačavanja proizvodnih uvjeta (selekcija svinja, objekti, hranidba, prerada u visokovrijedne tradicionalne proizvode). Stručnu edukaciju provodi profesor s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku Vladimir Margeta.

Treća će se grupa besplatnh edukacija održati 7. svibnja u Gradskoj vijećnici u Otoku, s početkom u 11 sati te molimo sve zainteresirane da se što prije prijave na mail adresu ivan.domac@vusz.hr ili na telefon 032/454-607; 099/811-8919.

Prijaviti se mogu svi zainteresirani proizvođači/uzgajivači i oni koji se žele baviti uzgojem crne slavonske svinje.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave Izgradnja poduzetničkog inkubatora Otok.

Sukladno članku 198. stavak 3. ZJN 2016, Grad Otok stavlja nacrt  Dokumentacije o nabavi i Troškovnik za predmetni postupak javne nabave na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na svojim internetskim stranicama www. otok.hr te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoje  primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte Naručitelja javnanabavaotok@gmail.com  najkasnije do 29. prosinca 2017. godine.

Javno savjetovanje PODUZETNIČKI INKUBATOR

Dokumentacija o nabavi

Obrasci

Troškovnici

Nacrti: 1. IZV-Arhitektonska situacija

2. VIK-00-Prizemlje

4. VIK-00- Tlocrt kat

12-IZV – Zapadno i sistično pročelje

13-IZV – Južno pročelje

14-IZV – Sjeverno pročelje

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

ODRŽAN PRVI RADNI SASTANAK U SKLOPU PROJEKTA „ŽELIM RADITI-ŽELIM POMOĆI“

Dana 15. prosinca 2017. godine u prostorijama gradske uprave održan je sastanak u vezi projekta „Želim raditi-želim pomoći“ na temu daljnjih aktivnosti samog projekta i njegove provedbe. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Udruge Hrvatska žena Otok, koji su ujedno i partneri na projektu, te predstavnici grada Otoka. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava odobrilo je navedeni projekt u okviru otvorenog Poziva za dodjelu EU bespovratnih sredstava „Zaželi-Program zapošljavanja žena“.
Vrijednosti je projekta 6.357.323,31 kn bespovratnih sredstava, a trajat će ukupno 30 mjeseci. Ovaj će vrijedni projekt omogućiti zapošljavanje 45 teško zapošljivih žena s područja Otoka i Komletinaca.