DODJELA POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA, OBRTNICIMA I PODUZETNICIMA

U gradskoj vijećnici su se 29. prosinca 2018. godine okupili poljoprivrednici, obrtnici i poduzetnici kako bi potpisali ugovore o dodjeli potpora prema programima primarne poljoprivrede, poduzetništva i obrtništva, zapošljavanja u poljoprivredi te ruralnog turizma i autohtone gastronomske ponude.

Programi su usvojeni na sjednici Gradskog vijeća 29. lipnja 2018.

Javni poziv je trajao od 28. kolovoza do 27. listopada 2018. U tom razdoblju pristiglo je 45 prijava.

 

Od toga je odobreno 13 prijava u Programu poticanja primarne poljoprivrede na području Grada Otoka za razdoblje od 2018. – 2019.:

– 10 prijava za Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i stočarstvu

(MJERA 1),

– 2 prijave za Potpore za proširenje stočnog fonda (MJERA 2) i

– 1 prijava za Poticaje za uzgoj povrća, voća, cvijeća i gljiva (MJERA 5).

Za potpore u poljoprivredi za nabavu opreme, strojeva i proširenje stočnog fonda izdvojeno je ukupno 255.500,00 kuna.

 

U Programu poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva na području Grada Otoka za razdoblje 2018. – 2019. odobrena je 21 prijava:

– 5 prijava za Potpore za otvaranje novih radnih mjesta, novo zapošljavanje i samozapošljavanje (MJERA 1.1),

– 3 prijave za Potpore za razvoj poduzetništva i obrtništva mladih i potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika (MJERA 1.2),

– 12 prijava za Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme (MJERA 1.3) te

– 1 prijava za Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika

(MJERA 3.1).

Za potpore u poduzetništvu i obrtništvu za nabavu opreme i strojeva izdvojeno je ukupno 248.000,00 kuna.

Potpisani su ugovori po kojima će Grad dodjeliti potpore za sufinanciranje neto plaća za 6 novozaposlenih u ukupnoj vrijednosti 504.000,00 kuna. Sufinanciranje se vrši kroz tri godine.

 

U Programu poticanja zapošljavanja u poljoprivredi i ruralnog razvoja na području Grada Otoka za razdoblje od 2018. – 2020. odobrena je 1 prijava i to za Potpore za otvaranje novih radnih mjesta, novo zapošljavanje i samozapošljavanje (MJERA 1).

 

Na Program razvoja ruralnog turizma i autohtone gastronomske ponude na području Grada Otoka za razdoblje od 2018. godine do 2020. godine nije pristigla ni jedna ponuda te se nadamo da će se to promijeniti u idućoj godini.

 

U proračunu grada Otoka za 2019. godinu osigurano je milijun kuna za dodjelu potpora u poljoprivredi, poduzetništvu i obrtništvu. Novi natječaj biti će raspisan u prvoj polovici iduće godine.

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

OBAVIJEST GRAĐANIMA

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Obavještavaju se građani da im je Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći osigurano ostvarenje jednakosti pred zakonom, ostvarenje pravne zaštite te pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima (iz proračunskih sredstava Republike Hrvatske).

VRSTE PRAVNE POMOĆI su primarna i sekundarna.

PRIMARNA PRAVNA POMOĆ – pružaju uredi državne uprave u županijama, ovlaštene udruge i pravne klinike. Uredi državne uprave u županijama su ovlašteni u pružanju primarne pravne pomoći davati opće pravne informacije, pravne savjete i sastavljati podneske.

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

 • opću pravnu informaciju,
 • pravni savjet,
 • sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima,
 • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima,
 • pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora

SEKUNDARNA PRAVNA POMOĆ – pružaju odvjetnici.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

 1. pravnu pomoć u vidu:

– pravnog savjeta,

– sastavljanja podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem,

– sastavljanja podnesaka u sudskim postupcima,

– zastupanja u sudskim postupcima,

– u mirnom rješenju spora,

 1. oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka (polaganje predujma troškova svjedoka, tumača, vještaka, uviđaja i sudskih oglasa),
 2. oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi,
 3. oslobođenje obveze uplate predujma troškova izvansudskog postupka nad potrošačem (stečaj potrošača)

Sekundarna pravna pomoć se može odobriti u sljedećim postupcima:

 • u svezi sa stvarnim pravima,
 • iz radnih odnosa,
 • iz obiteljskih odnosa,
 • ovršnim postupcima i postupcima osiguranja,
 • mirnog rješenja spora,
 • iznimno, u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, a u skladu s temeljnom svrhom ovog Zakona.

Kako se ostvaruje besplatna pravna pomoć?

Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći pokreće se izravnim obraćanjem pružatelju primarne pravne pomoći.

Postupak za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom uredu državne uprave u sjedištu županije ili ispostavama Ureda na području županije u kojima podnositelj zahtjeva ima prebivalište odnosno boravište. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu (ZOPP) uz koji se prilaže suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke  o ukupnim prihodima i imovini (ZOPP-S).

Korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu iz sustava socijalne skrbi i korisnici prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata prilažu uz zahtjev presliku rješenja ili potvrde o korištenju socijalne skrbi ili opskrbnine.

Popunjeni obrasci predaju se putem pošte ili osobno u pisarnicama Ureda i ispostava:

 • Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Vukovar, Županijska 11

(podnositelji s područja Vukovara, Iloka i Županje) –

telefonski kontakti: 032/494-085, 032/492-081;

 • Ispostava u Vinkovcima, Vinkovci, Glagoljaška 27

(podnositelji s područja Vinkovaca i Otoka) –

telefonski kontakti: 032/344-000, 032/344-011.

Podnositelji s područja Županje, Iloka i Otoka mogu osobno predati zahtjev u ispostavama Ureda:

 • Ispostava u Županji, Županja, J. J. Strossmayera 16
 • Ispostava u Iloku, Ilok, Trg N. Iločkog 16
 • Ispostava u Otoku, Otok, V. Nazora 1

(zaprimljene zahtjeve pisarnice će najkasnije sljedećeg dana dostaviti u rad stvarno i mjesno nadležnoj ustrojstvenoj jedinici)

Za sva pitanja i nedoumice vezane za pružanje i korištenje pravne pomoći možete nam se obratiti i putem e-pošte: kontakti@udu-vsz.hr.