Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2019./2020.

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Otoka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2019./2020.

(ODLUKA),

Povjerenstvo za stipendiranje studenata raspisuje Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2019./2020.

(JAVNI NATJEČAJ).

ZAHTJEV – OBRAZAC

IZJAVA – OBRAZAC

SUGLASNOST – OBRAZAC

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz Programa poticanja zapošljavanja u poduzetništvu, obrtništvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Otoka za razdoblje od 2019. – 2020.

Javni poziv-mjere poticanja zapošljavanja na području Grada Otoka 2019. – 2020.

IZJAVA O SUGLASNOSTI p.zapošljavanja

Obrazac 3c. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI GRAD OTOK-POLJOPRIVREDA

Obrazac 4a 2019.

Obrazac-4b 2019

Obrazac-4c. POTPORE-MALE-VRIJEDNOSTI-GRAD-OTOK-2019 poduzetništvo

Obrazac-4d

Obrazac-4e

Javni poziv za podnošenje prijava za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Otok

JAVNI POZIV P.I.O.

PRAVILNIK O OCJENJIVANJU P.I.O

ODLUKA O KORIŠTENJU POSLOVNIH PROSTORA P.I.O.

OBRAZAC 1 ZAHTJEV ZA PRIJEM U PODUZETNIČKI INKUBATOR OTOK

OBRAZAC 2 ZAHTJEV ZA NAJAM RASHLADNE KOMORE

OBRAZAC 3 ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE COWORKINGA

OBRAZAC 4 ZAHTJEV ZA NAJAM DVORANE

OBRAZAC 5 POSLOVNI PLAN

OBRAZAC 6 IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA ZA PRIJEM U PODUZETNIČKI INKUBATOR OTOK

OBRAZAC 7 IZJAVA O ZAJEDNIČKOM KORIŠTENJU PROSTORA

IZJAVA O SUGLASNOSTI P.I.O

Više o svemu možete saznati na http://po-inkubatorotok.hr/

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu – pomoćni radnik/čistačica

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOK

Trg kralja Tomislava 6/a

32252 Otok

Otok, 03. srpnja 2019. godine

 

Sukladno člancima 20.  i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18), a na temelju Javnog natječaja za prijam u službu namještenika na radno mjesto Pomoćni radnik-čistačica, objavljenog u Narodnim novinama broj 59/2019, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi

 

POZIV
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

za prijam u službu  na radno mjesto

Pomoćni radnik-čistačica

 

 

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

  1. Gordana Sluganović
  2. Ljubica Miljak

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Gradskoj vjećnici Grada Otoka (I.KAT) Trg kralja Tomislava 6/a, 32252 Otok, dana 09. srpnja 2019. godine u 09:00 sati, a intervju s početkom u 10:00 sati.

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kao i pravni izvori za pripremu kandidata objavljeni su na internetskim stranicama Grada, www.otok.hr

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

JAVNOG NATJEČAJA