Savjetovanje s javnošću : Nacrt prijedloga – odluka o osnivanju dječjeg vrtića “Pupoljak” Otok

Savjetovanje s javnošću

Nacrt prijedloga:

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića Pupoljak Otok

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju dječjeg vrtića Pupoljak Otok koje možete pronaći OVDJE .

Trajanje savjetovanja: od 07. veljače 2020. godine do 18. veljače 2020. godine.

Obrazloženje:

Članak 8. stavak 1. i članak 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19.), propisuje: ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni naziv ili sjedište dječjeg vrtića ili ako mijenja odnosno dopunjuje djelatnost vrtića u novim prostorima odnosno ako se mijenjaju drugi podaci koje osnivački akt sadrži temeljem posebnog zakona, osnivač je dužan izvršiti izmjene osnivačkog akta te podnijeti ministarstvu nadležnom za obrazovanje zahtjev za ocjenu sukladnosti tog akta sa zakonom. 

U tijeku je provedba projekta rekonstrukcije i dogradnje zgrade dječjeg vrtića kojim će se omogućiti i provođenje programa jaslica kao dopuna djelatnosti vrtića.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca  na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

 

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću-Odluka o osnivanju dječjeg vrtića Pupoljak Otok

Savjetovanje s javnošću: Nacrt prijedloga – Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Grada Otoka

Poštovani,

 

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Grada Otoka koje možete pronaći OVDJE.

Trajanje savjetovanja: od 06. veljače 2020. godine do 17. veljače 2020. godine.

Obrazloženje:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi objavljen je u Narodnim novinama broj 98/2019, a stupio je na snagu 01. siječnja 2020. godine.

Izmjene i dopune ovog Zakona bile su potrebne zbog donošenja novog Zakona o sustavu državne uprave i prestanku postojanja ureda državne uprave u županijama, a odnose se prvenstveno na obavljanje povjerenih poslova državne uprave jedinicama lokalne samouprave i nadzor zakonitosti općih akata koje u svojem samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

 

Obrazac-Izvješća-o-savjetovanju-s-javnošću

 

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Otoka za 2020. godinu

Pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Proračuna Grada Otoka za 2020. godinu

Trajanje savjetovanja: od 11. prosinca 2019 do 19. prosinca 2019. godine

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem OBRAZAC– Proračun Grada Otoka za 2020. godinu na mail info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok.

 

Otvoreni postupak savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka

Poštovani,

Pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka

Trajanje savjetovanja: od 26. studenog 2019 do 11. prosinca 2019. godine

Odluka se donosi zbog potrebe usklađivanja sa Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem OBRAZAC– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge na mail info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok.

Program poticanja zapošljavanja u poduzetništvu, obrtništvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Otoka za razdoblje od 2019. do 2020.

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku javnog savjetovanja na Nacrt „Program poticanja zapošljavanja u poduzetništvu, obrtništvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Otoka za razdoblje od 2019. do 2020.“ kojeg možete pronaći OVDJE.

 Trajanje savjetovanja: od 3. lipnja 2019.godine do 23. lipnja 2019. godine

Program poticanja zapošljavanja u poduzetništvu, obrtništvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Otoka za razdoblje od 2019. do 2020. se donosi zbog otvaranje novih radnih mjesta u poduzetništvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju.

 Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem OBRASCA na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka sa prilozima

Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka

PPUG Otok – IV izmjene i dopune – SAZETAK PJR

PPUG Otok – IV izmjene i dopune – PRIJEDLOG PJR

1. Koristenje i namjena povrsina_pppjr

2.A. Promet_posta_TK_pppjr

2.B. Energetski sustav_pppjr

2.C.Vodoopskrba_odvodnja_otpad_pppjr

2.D. Uredenje vodotoka_melioracijska odvod_pppjr

3. Uvjeti za koristenje_pppjr

4.A. GP Otok_pppjr

4.B. GP Komletinci_pppjr

 

Javno savjetovanje: Odluka o korištenju poslovnih prostora i usluga Poduzetničkog inkubatora Otok

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku javnog savjetovanja na Nacrt Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Poduzetničkog inkubatora Otok kojeg možete pronaći OVDJE.

Trajanje savjetovanja: od 18. travnja 2019.godine do 03. svibnja 2019. godine

Odluka o korištenju poslovnih prostora i usluga Poduzetničkog inkubatora se donosi zbog prijema stanara u poslovne prostore u novoizgrađeni poduzetnički inkubator u poduzetničkoj zoni u Otoku.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem OBRASCA na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.