Nacrt prijedloga Proračuna Grada Otoka za 2020. godinu

Pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Proračuna Grada Otoka za 2020. godinu

Trajanje savjetovanja: od 11. prosinca 2019 do 19. prosinca 2019. godine

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem OBRAZAC– Proračun Grada Otoka za 2020. godinu na mail info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok.

 

Otvoreni postupak savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka

Poštovani,

Pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka

Trajanje savjetovanja: od 26. studenog 2019 do 11. prosinca 2019. godine

Odluka se donosi zbog potrebe usklađivanja sa Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem OBRAZAC– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge na mail info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok.

Program poticanja zapošljavanja u poduzetništvu, obrtništvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Otoka za razdoblje od 2019. do 2020.

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku javnog savjetovanja na Nacrt „Program poticanja zapošljavanja u poduzetništvu, obrtništvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Otoka za razdoblje od 2019. do 2020.“ kojeg možete pronaći OVDJE.

 Trajanje savjetovanja: od 3. lipnja 2019.godine do 23. lipnja 2019. godine

Program poticanja zapošljavanja u poduzetništvu, obrtništvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Otoka za razdoblje od 2019. do 2020. se donosi zbog otvaranje novih radnih mjesta u poduzetništvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju.

 Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem OBRASCA na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka sa prilozima

Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka

PPUG Otok – IV izmjene i dopune – SAZETAK PJR

PPUG Otok – IV izmjene i dopune – PRIJEDLOG PJR

1. Koristenje i namjena povrsina_pppjr

2.A. Promet_posta_TK_pppjr

2.B. Energetski sustav_pppjr

2.C.Vodoopskrba_odvodnja_otpad_pppjr

2.D. Uredenje vodotoka_melioracijska odvod_pppjr

3. Uvjeti za koristenje_pppjr

4.A. GP Otok_pppjr

4.B. GP Komletinci_pppjr

 

Javno savjetovanje: Odluka o korištenju poslovnih prostora i usluga Poduzetničkog inkubatora Otok

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku javnog savjetovanja na Nacrt Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Poduzetničkog inkubatora Otok kojeg možete pronaći OVDJE.

Trajanje savjetovanja: od 18. travnja 2019.godine do 03. svibnja 2019. godine

Odluka o korištenju poslovnih prostora i usluga Poduzetničkog inkubatora se donosi zbog prijema stanara u poslovne prostore u novoizgrađeni poduzetnički inkubator u poduzetničkoj zoni u Otoku.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem OBRASCA na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

 

PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OTOKA – JAVNI UVID

U tijeku je javna rasprava o Prijedlogu  IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja.

Dana 19. ožujka u 11 sati u gradskoj vijećnici održano je javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, Vijeća mjesnih odbora, predstavnike nadležnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela.

Javnom izlaganju prisustvovali su predstavnici tvrtke CPA d.o.o. kao stručnog izrađivača Prostornog plana, predstavnici Hrvatskih šuma, Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša VSŽ, ORA-e i Grada Otoka.

Javna rasprava i javni uvid traju do 22. ožujka do kada je moguće davati pisana očitovanja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana.