JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA CENTAR I U OTOKU

Poziv na javnu raspravu sa izmjenom termina javnog uvida

JAVNI UVID- 22 travnja.-23. svibnja 2020. godine

JAVNO IZLAGANJE- 12. svibnja 2020. godine s početkom u 11,00 sati putem livestream servisa.

Livestream servisu moguće je pristupiti koristeći sljedeći link: https://us04web.zoom.us/j/76744489846

Tijekom javnog izlaganja sudionici mogu postavljati pitanja i primjedbe putem:

1. Koristenje i namjena povrsina_pp

2.A. Promet_pp

2.B. Elektronicke kominikacije i energetski sustav_pp

2.C. Vodnogospodarski sustav_pp

3. Uvjeti koristenja uredenja i zastite povrsina_pp

4. Nacin i uvjeti gradnje_pp

Naputak_ JLS i Zavodi 20 03 2020

UPU Centar I. u Otoku – PRIJEDLOG

UPU Centar I. u Otoku – SAZETAK

 

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Centar I. u Otoku