OBAVIJEST IZ AMBULANTE OTOK

Zbog novo nastale situacije i zaštite cjelokupnog stanovništva, molimo da se prije dolaska u ambulantnu obavezno javite telefonom, dr. M. Bajramović (394-139) dr. A. Tunjić Ćaleta (394-234) – nitko ne može doći bez prethodne najave.

Radi se isključivo o hitnim stanjima i prepisivanju kroničnih terapija.

Zahvaljujemo na disciplini i razumijevanju,

Uskoro kreću prijave za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar najavio je da u proljeće kreću prijave za dugo očekivanu energetsku obnovu obiteljskih kuća.

 

Javno savjetovanje o Nacrtu Izmjena i dopuna Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje 2014. – 2020. provodilo se putem portala eSavjetovanja i trajalo je do 30. siječnja 2020. godine. Definiranje potrebne dokumentacije i detalja Javnog poziva je u tijeku, a nakon što izmjene i dopune Programa donese Vlada RH, Ministarstvo će pravovremeno objaviti datum raspisivanja Javnog poziva kako bi građani imali dovoljno vremena za prikupiti svu potrebnu dokumentaciju dok će Javni poziv raspisati i provoditi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Prema predloženom Nacrtu Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine, Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća odnositi će se na postojeće obiteljske kuće, bez obzira na godinu izgradnje – osnovni uvjet je da budu zakonito izgrađene odnosno legalne. Mogućnost prijave ovisiti će i o energetskom razredu zgrade. Na Javni poziv moći će se prijaviti obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže, odnosno obiteljske kuće iz primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže. Da li obiteljska kuća spada u kontinentalnu ili primorsku Hrvatsku iskazano je na energetskom certifikatu zgrade.

 

Za financiranje provedbe ovog Programa u financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurano je 142 milijuna kuna, a postotak sufinanciranja će biti od 60 % do maksimalnih 100 % za građane koji su u opasnosti od energetskog siromaštva.

 

Za više informacija pročitajte OVDJE

 

 

Mons. Ivan Ćurić u kanonskom pohodu otočkoj župi i gradu Otoku

Župi sv. Antuna Padovanskog u Otoku danas je u svojem kanonskom pohodu pomoćni biskup mons. Ivan Ćurić, u pratnji konvizitatora mr. Drage Markovića, kancelara Nadbiskupijskog ordinarijata.

Svoj posjet Otoku započeo je u Osnovnoj školi Josipa Lovretića u Otoku gdje se susreo s učenicima i učiteljima. Nakon škole, vizitator je posjetio i Gradsku upravu u kojoj se susreo s gradonačelnikom i njegovim suradnicima. Razgovaralo se o uvjetima života u gradu, o planovima razvitka, socijalnim i demografskim problemima te o mogućnosti ostanka mladih ljudi u njemu. Istaknuta je važnost suradnje župe i Gradske uprave, a pomoćni je biskup zahvalio gradonačelniku na pomoći župi i župnoj zajednici. U susretu s predstavnicima gradskih udruga razgovaralo se o aktivnostima i povezanosti sa župnom zajednicom. Mons. Ćurić pohvalio je angažman članova brojnih otočkih udruga u životu svoje župe.

U poslijepodnevnim će satima u crkvi biti susreti s članovima odbora za navještanje, susret s članovima odbora za liturgijski i molitveni život, s članovima odbora za karitativnu djelatnost, susret s članovima ekonomskog i pastoralnog vijeća, a sve će završiti svečanom svetom misom u otočkoj župnoj crkvi u 18 sati.

 

Izvješće sa 5. sjednice Kolegija održane 17. veljače 2020. godine u uredu gradonačelnika Grada Otoka

Gradonačelnik Josip Šarić predsjedavao je petoj ovogodišnjoj sjednici Kolegija koja je održana 17. veljače 2020. godine, u nazočnosti pročelnika i zaposlenika upravnih odjela te ravnateljica gradskih ustanova i direktora komunalnog poduzeća.

Zaključeno je da je potrebno pratiti natječaje i javne pozive od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova te pripremiti projekte koji su prihvatljivi za prijavu na natječaj ili javni poziv.

Započela je provedba projekta aglomeracije na području Grada Otoka (naselja Otok i Komletinci), potrebno je aktivno pratiti radove na izgradnji novih kanalizacijskih priključaka i kanalizacijske mreže.

Također, zaključeno je da će se ugovoriti radovi na sanaciji nogostupa u Ulici Braće Radić u Komletincima i to od kućnog broja 18 do 40. Nadalje, izvršit će se radovi na sanaciji poljskog puta Lovakovica u  Otoku. Navedene radove izvršiti će djelatnici komunalnog poduzeća Vranjevo d.o.o. za komunalne djelatnosti.

Utvrđene su brojne predstojeće aktivnosti u kulturi, a posebice pripremne aktivnosti za manifestacije Otočko proljeće i Sajam kulena.

Također, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, samoupravu i opće poslove najavio je  24. sjednicu Gradskog vijeća.

Izvješće sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Otoka

U ponedjeljak je 23. prosinca održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka na kojoj su usvojene III. Izmjene i dopune godišnjeg proračuna za razdoblje 1. 1. 2019. – 31. 12. 2019. godine s programima, u visini 69.233.000,00 kuna.

Usvojen je proračun Grada Otoka za razdoblje 1. 1. 2020. – 31. 12. 2020. s programima i projekcijama, u visini 50.838.000,00 kuna. Proračun za 2020. godinu obuhvaća, između ostalog, izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, povećanje sredstava za socijalne programe, programe potpora udrugama te za program potpora u poduzetništvu i poljoprivredi – za zapošljavanje novih djelatnika. Oko 25 milijuna kuna od ukupnog iznosa Proračuna odnosi se na završetak projekata financiranih iz EU, projekti Vrata spačvanskog bazena, Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića i Želim raditi – želim pomoći. Značajna sredstva iz Proračuna planirana su za izradu projektne dokumentacije za pripremu projekata za sljedeće programsko razdoblje projekata financiranih od strane Europske unije.
Usvojene su izmjene Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Umjesto dosadašnjih 2 m³, usvojene su izmjene po kojima davatelj usluge preuzima maksimalno 200 kg glomaznog otpada u okviru javne usluge bez naknade jednom u kalendarskoj godini.
Donesena je Odluka o kupnji nekretnina u vlasništvu Rimokatoličke župe u Otoku. Gradsko vijeće dalo je suglasnost na Prijedlog financijskog plana za 2020. i Projekcije za 2021. i 2022. te na Godišnji plan rada Otočke razvojne agencije za 2020. godinu. Također, dana je suglasnost na prijedlog Statuta ustanove Virovi i Statuta Gradske knjižnice Otok. Usvojen je Program rada Savjeta mladih Grada Otoka za 2020. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Otoka u 2020. godini. Razrješeni su članovi Upravnog vijeća Gradske knjižnice Otok te je donesena odluka o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice. Imenovani su članovi Upravnog vijeća Predškolske ustanove „Pupoljak“ ispred Grada kao osnivača ustanove u sastavu Milenko Drljepan, Tomo Babić, Mile Matanović, Ivan Sluganović. Na kraju sjednice Gradonačelnik Josip Šarić podnio je polugodišnje izvješće za razdoblje 1. 1. 2019. do 30. 6. 2019.