ODRŽANA 15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA

U popodnevnim satima 18. prosinca u vijećnici je održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka, ujedno i posljednja u 2018. godini.
Vijećnici su raspravljali o 17 točaka dnevnog reda, sve su točke usvojene pa tako i prijedlog Proračuna grada Otoka za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Među brojnim točkama, usvojen je i prijedlog Programa poticanja stambenog zbrinjavanja na području Grada Otoka, prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata, prijedlog Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta.