Ministar Butković otvorio radove na rekonstrukciji državne ceste Otok-Slakovci

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravio je danas u Gradu Otoku povodom svečanog otvaranja radova na rekonstrukciji državne ceste DC537 Otok – Slakovci, dijelu tzv. Šokačke magistrale.

Uz ministra Butkovića na otvaranju radova na dionici sudjelovali su i župan Vukovarsko – srijemske županije Božo Galić, gradonačelnik Grada Otoka Josip Šarić te ispred investitora projekta, predsjednik Uprave društva Hrvatske ceste Josip Škorić, sa suradnicima.

“Drago mi je što su radovi na državnoj cesti DC537 konačno krenuli, Pritom posebno zahvaljujem Hrvatskim cestama i Gradu Otoku te  svima onima koji su sudjelovali u pripremi ovog projekta. Izgradnjom prometnice olakšat ćemo komuniciranje unutar Vukovarsko-srijemske županije te grad Vukovar približiti autocesti. Od ostalih velikih projekata u Županiji, posebno treba istaknuti istočnu obilaznicu grada Vinkovaca. Ona se od prošle godine gradi, radovi idu svojim tijekom i to nam  zapravo otvara vrata i za skorašnji početak radova na drugom važnom infrastrukturnom projektu u Vukovarsko-srijemskoj županiji, obilaznici grada Vukovara”, istaknuo je tijekom svojega obraćanja ministar Oleg Butković.

I otočki gradonačelnik Josip Šarić izrazio je zadovoljstvo početkom radova na dionici Otok-Slakovci rekavši kako se taj dio “Šokačke magistrale” pokušava izgraditi još od 1994. godine.

“Nažalost, do sada nije bilo dovoljno razumijevanja i podrške, a danas svjedočimo iznimno vrijednom projektu vrijednom više od 20 milijuna kuna”, rekao je gradonačelnik Šarić.

Za završetak ove dionice „Šokačke magistrale“ župan Božo Galić kazao je pak kako je riječ o iznimno važnom  projektu jer cesta povezuje rubna područja u županiji koja su do sada bila u svojevrsnoj prometnoj izolaciji.

Podsjetimo, radovi rekonstrukcije državne ceste DC537 vrijedni su oko 22,5 milijuna kuna, a predviđena je obnova  prometnice u duljini od 8.7 km, i to na dijelu od naselja Slakovci (DC 446) do raskrižja sa županijskom cestom ŽC 4172.

Posjet ovom dijelu Vukovarsko-srijemske županije ministar Oleg Butković završio je u prostorijama Grada Otoka gdje je prisustvovao prezentaciji projekta izgradnje županijske ceste ŽC 4223 Otok-Bošnjaci, a minister je obećao pomoć.

 

Poziv na predstavljanje podmjera 6.1., 6.2. i 4.1.1. Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020.

Otočka razvojna agencija u suradnji s Gradom Otokom i tvrtkom Trin j.d.o.o. organizira predstavljanje mjere 6 Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020., podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“, te mjere 4 Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020., podmjere 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“.

Cilj je informirati sve potencijalne korisnike o navedenim mjerama te mogućnosti i načinu njihova korištenja, a u svrhu što boljeg iskorištenja sredstava koja stoje na raspolaganju za razvoj poljoprivrednih gospodarstava te povećanju njihove konkurentnosti i profitabilnosti poslovanja.

Pozivam Vas i sve potencijalne kandidate na prezentaciju navedenih mjera koja će se održati:

16. veljače/PETAK/ 2018. godine, u 11,00 sati
u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 6a u Otoku.

POČINJU RADOVI NA IZGRADNJI VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA SLAKOVCI-PRIVLAKA-OTOK-KOMLETINCI

U prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije potpisan je Ugovor o izgradnji Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije (RVSIS)-I. etapa-istočni dio dionica 3: vodoopskrbni cjevovod Slakovci-Privlaka-Otok-Komletinci.

Ugovor su potpisali Dražen Milinković, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o, Nedjeljko Šobačić, direktor tvrtke AMM d.o.o. iz Vinkovaca, predstavnik vodećeg člana zajednice ponuditelja u ime izvođača radova i Zoran Vidović, direktor Orion projekta d.o.o. iz Vinkovaca koji obavlja stručni nadzor nad izvođenjem radova. Zajednicu ponuditelja čine tvrtke: AMM d.o.o. Vinkovci, Vodoprivreda d.d. Vinkovci, Izgradnja-VVK d.o.o. Vinkovci i Eurco d.d. Vinkovci.

Vrijednost radova je 12,5 milijuna kuna (s PDV-om 15,6 milijuna kuna), a investicija je važna jer će stanovnici Otoka, Komletinaca, Starih Jankovaca i Privlake po završetku radova dobiti kvalitetnu pitku vodu iz Regionalnog vodovoda koji je jedino primjereno rješenje za vodoopskrbu naše županije.

“S obzirom na to da imamo četiri izvođača u zajednici ponuditelja očekujemo od njih da u najkraćem roku završe radove, a najkraće do ljetne sezone i pojačane potrošnje vode, odnosno do početka srpnja”, rekao je direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Dražen Milinković, dipl.ing.

Projekt Regionalnog vodovoda vrlo je značajan za Vukovarsko-srijemsku županiju, budući da njegovom izgradnjom dio po dio županije dobiva kvalitetnu pitku vodu. Trenutno dvije trećine stanovnika Vukovarsko-srijemske županije, njih oko 100.000, dobiva vodu iz Regionalnog vodovoda. Radom cjelokupnog Regionalnog vodovoda upravlja se s Distributivnog centra Kanovci u Vinkovcima.

Poziv na VIROEXPO

Grad Otok, u suradnji s Otočkom razvojnom agencijom, i ove godine planira sudjelovati na Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2018. godine. Sajam se održava od 23. do 25. veljače 2018. godine u Virovitici. Cilj nam je predstaviti poduzetničku zonu Grada Otoka te promovirati lokalnu proizvodnju i domaću radinost kroz nastup na zajedničkom uređenom izložbenom prostoru.

Pozivamo sve zainteresirane tvrtke, registrirane obrtnike i/ili OPG-e koji žele izlagati na sajmu da se jave u Otočku razvojnu agenciju na broj tel. 032/396-932 najkasnije do 5. veljače   2018. godine. Troškove najma izložbenog prostora snosi grad Otok.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-savjetnik/ca za financije

Na temelju  Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto SAVJETNIK/CA ZA FINANCIJE od  05. siječnja 2018. godine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

 

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Kandidati čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju opće  uvjete iz oglasa za prijam u službu na radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Otoku na radno mjesto SAVJETNIK/CA ZA FINANCIJE su:

1.Ana Lukenda, B.Radića 162, Komletinci.

Sve kandidate čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju opće  uvjete iz oglasa pozivamo  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, dana 22. siječnja 2018.godine(ponedjeljak) u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici (I.kat), Trg kralja Tomislava 6/A Otok koja se sastoji od pisanog testiranja i usmenog razgovora nakon provedbe testiranja.

 

Izvori za provodbu testiranja:

 

OPĆI DIO:

1.Statut Grada Otoka(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 13/09 i 14/13),

2.Zakon o općem upravnom postupku (NN, broj 47/09),

3.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (NN, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17.),

4.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi, (NN, broj 86/08, 61/11, 03/18).

 

POSEBNI DIO:

1.Zakon o proračunu (NN, broj 87/08, 136/12 i 15/15)

  1. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, broj 124/14, 115/15 i 87/16)
  2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave (NN, broj 127/17)

 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku

 

POVJERENSTVO

                                                                                               ZA PROVEDBU OGLASA

 

Opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto SAVJETNIK ZA FINANCIJE

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-stručni suradnik za poslove komunalnog gospodarstva

Na temelju  Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA od  05. siječnja 2018. godine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

 

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Kandidati čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju opće  uvjete iz oglasa za prijam u službu na radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Otoku na radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA su:

  1. Marija Nikolić, J.J.Strossmayera 47, Otok,
  2. Matea Drljepan, K.Tomislava 53, Komletinci
  3. Eva Štifić, B.Radića 52, Komletinci

Kandidati koji ne zadovoljavaju uvjete iz oglasa:

1.Domagoj Jurčić, K.Tomislava 14, Vinkovci

 

Sve kandidate čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju opće  uvjete iz oglasa pozivamo  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, dana 22. siječnja 2018.godine(ponedjeljak) u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici (I.kat), Trg kralja Tomislava 6/A Otok koja se sastoji od pisanog testiranja i usmenog razgovora nakon provedbe testiranja.

 

Izvori za provodbu testiranja:

 

OPĆI DIO:

1.Statut Grada Otoka(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 13/09 i 14/13),

2.Zakon o općem upravnom postupku (NN, broj 47/09),

3.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (NN, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17.),

4.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi, (NN, broj 86/08, 61/11, 03/18).

 

POSEBNI DIO:

1.Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)

2.Zakon o koncesijama(NN, broj 69/17),

3.Zakon o gradnji (NN, broj 153/13 i 20/17),

  1. Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama( NN, broj 86/12, 143/13 i 65/17)
  2. Zakon o zaštiti životinja (NN, broj 102/17).

 

 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku

 

POVJERENSTVO

                                                                                               ZA PROVEDBU OGLASA

Opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA