Proslavljen Dan grada Otoka

Dan Grada Otoka obilježava se kada je 13. srpnja 2006. godine s oduševljenjem dočekana odluka Hrvatskog sabora kojom je Općini Otok dodijeljen status te je ona postala grad.

Ovogodišnji dan najmlađega grada naše županije započeo je izložbom slika u gradskoj vijećnici koja je bila prva samostalna gospođe Ružice Hraško, a nastavio se svetom misom u župnoj crkvi sv. Antuna Padovanskog.

Svečanost obilježavanja Dana grada nastavljena je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća brojnih izaslanstava kod spomenika prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana i podno spomenika poginulim braniteljima.

U svečanost je izvedbom Lijepe naše sve uveo Gradski zbor Otok, pod ravnanjem prof. Jana Valenćika. Milenko Drljepan, predsjednik Gradskog vijeća Grada Otoka, otvorio je svečanu sjednicu Gradskog vijeća i uputio svoje pozdrave mnogobrojnim gostima koji su se odazvali pozivu. Na svečanosti je prikazan i kratki film o proteklih godinu dana i rezultatima u našem gradu. Prisutne je pozdravio gradonačelnik Josip Šarić. U ime gradova-prijatelja i u ime Udruge gradova sve je pozdravio gradonačelnik grada Čazme Dinko Pirak. U ime župana Galića i u svoje ima pozdrave je uputio i zamjenik župana Josip Dabro. S govornice se obratio i Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Zadovoljstvo današnjim izgledom Otoka nije krio počasni građanin Vladimir Šeks koji je, uz Tomislava Čuljka, zaslužan što je Otok te 2006. dobio status grada.

Tijekom svečane sjednice Gradskog vijeća gradonačelnik Šarić i ministrica Žalac potpisali su ugovor o dodjeli nepovratnog novca za financiranje projekta Bioekološkog centra “Vrata Spačvanskog bazena”, vrijednog 25 milijuna kuna, od kojih je iz Europske unije u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” osigurano gotovo 19 milijuna.

“Mislim da je ovo zaista vrijedan projekt koji će pridonijeti razvoju gospodarstva i novom zapošljavanju te da će upravo taj projekt oživjeti Spačvanski bazen i rijeku Spačvu u smislu privlačenja turista i stvaranja novih sadržaja”, istaknula je ministrica Žalac, dodajući kako je riječ o projektu koji je dio Projekta “Slavonija”.

Javna priznanja Grada Otoka, sukladno odluci Gradskog vijeća na sjednici održanoj 29. lipnja, uručili su predsjednik Gradskog vijeća Milenko Drljepan i gradonačelnik Josip Šarić.

Plaketu Grada Otoka dobili su: ministrica Gabrijela Žalac za doprinos gospodarskom razvoju Otoka, Zoran Đuroković za doprinos gradnji i modernizaciji vodnih građevina na području grada, Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova RH, za suradnju s Gradom Otokom i rješenje nove zgrade sjedišta Policijske postaje Otok. Medalje Grada Otoka dobili su: Andrija Juzbašić za doprinos razvoju suradnje između Grada Otoka i Općine Bošnjaci u području gospodarskih, prometnih, kulturnih i turističkih djelatnosti, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranak Otok za skrb o braniteljima iz Domovinskog rata te Lovačko društvo Jelen Komletinci u povodu 90. obljetnice rada. Priznanja Grada Otoka dobili su: Josip Varga za očuvanje jedinstva braniteljskih udruga i zalaganje za opće dobro, Petar Jakovac za doprinos razvoju vatrogastva u Otoku, Marko Dumenčić za doprinos razvoju vatrogastva u Komletincima, Ljubomir Čorić za doprinos razvoju društvenog života, Marijana Dajčman za humanitarni rad tijekom Domovinskog rata, Jan Antun Valenćak za obogaćivanje kulturno-društvenog i glazbenog života te njegovanje tradicijske I kulturne baštine, domoljublja i duhovne sakralne glazbe, Marko Hrvat za humanitarni rad i doprinos razvoju športa, Nedeljko Čepo za postignute rezultate u športskom ribolovu, Mato Bošnjak za doprinos razvoju i njegovanju tradicijske kulture i konjičkog športa te Dražen Storjak i Marijan Peičević za doprinos razvoju i njegovanju tradicijske kulture.

U ime nagrađenih zahvalio se Marijan Peičević, a u umjetničkom su djelu programa još nastupali članovi Muške pjevačke skupine “Suvadžije” i Nikolina Tomić.

JAVNI POZIV za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Otoku

KLASA:112-03/18-01/03

URBROJ:2188/08-04-18-1

Otok, 29. lipnja 2018. godine

JAVNI POZIV za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Otoku

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja, (”Narodne novine”,

broj 57/12, 120/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11, a sukladno točki V. Plana prijma u službu u upravnim odjelima za 2018. godinu (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 5/18), na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Otoka za 2018. godinu, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i poljoprivredu, objavljuje

 JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Otoka i to:

I. Službenik za financije i proračun – 1 polaznik/ca u trajanju do 12 mjeseci s punim radnim vremenom.

Uvjeti: Sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske struke.

 Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja u zanimanju predviđenom za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje,

b) bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

 Izabrani polaznici nisu službenici Grada Otoka, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane pomoći za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranim na stručno osposobljavanje sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona)  te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja je dužan priložiti:

1.  životopis (vlastoručno potpisan),

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome (svjedodžbe) ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi,

4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis od HZMO),

5. presliku osobne iskaznice,

6. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,

7. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Odabir će biti izvršen nakon provedenog intervjua s kandidatima odnosno kandidatkinjama.

O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni.

Prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima podnose se u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva s naznakom „Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto SLUŽBENIK ZA FINANCIJE I PRORAČUN “ na adresu:

 Grad Otok

Trg kralja Tomislava 6/A

32252 Otok                                                            PROČELNIK

                                                                         Berislav Vuković, dipl. oec.

 

POZIV kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za imenovanje pročelnika Upravnih odjela Grada Otoka

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOK

Trg kralja Tomislava 6/a

32252 Otok

Otok, 25. svibnja 2018.godine

 

Sukladno člancima 20.  i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18), a na temelju Javnog natječaja za  imenovanje pročelnika objavljenog u Narodnim novinama broj 43/2018 dana 11.svibnja 2018.godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi

 

POZIV
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

za imenovanje pročelnika Upravnih odjela Grada Otoka

 

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, za radna mjesta :

 

1.Pročelnik upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i pravne poslove, 1 izvršitelj

 

 1. Marko Tadić

 

2.Pročelnik upravnog odjela za financije, gospodarstvo i poljoprivredu, 1 izvršitelj

 

 1. Berislav Vuković

 

3.Pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti, samoupravu i opće poslove, 1 izvršitelj

 

 1. Mirko Martinović

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Gradskoj vjećnici Grada Otoka (I.KAT) Trg kralja Tomislava 6/a, 32252 Otok, pisano testiranje dana 05. lipnja 2018. godine s početkom u 09:00 sati, a intervju s početkom u 10:30 sati.

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kao i pravni izvori za pripremu kandidata za svako radno mjesto objavljeni su na internetskim stranicama Grada, www.otok.hr.

 

POVJERENSTVO

                                                                                                         ZA PROVEDBU

                                                                                                     JAVNOG NATJEČAJA

 

POZIV kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti, samoupravu i opće poslove

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOK

Trg kralja Tomislava 6/a

32252 Otok

Otok, 25. svibnja 2018.godine

 

Sukladno člancima 20.  i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18), a na temelju Javnog natječaja za prijam u službu objavljenog u Narodnim novinama broj 43/2018 dana 11.svibnja 2018.godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi

 

POZIV
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

za prijam u službu  u Upravni odjel za društvene djelatnosti, samoupravu i opće poslove

 

 

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, za radna mjesta :

 

        1.Viši referent za poslove ureda gradonačelnika i opće poslove/tajnica – 1 izvršitelj/izvršiteljica

 1. Jelena Ukić
 2. Kristina Glavaš
 3. Marija Trbljanić
 4. Ivana Vlahović
 5. Dijana Grgić
 6. Ana Koprtla
 7. Marija Nikolić

 

 

        2.Viši referent za samoupravu i opće poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica

 1. Kristina Glavaš
 2. Dijana Grgić
 3. Davorka Čović
 4. Ana Koprtla
 5. Martina Đoja
 6. Marija Nikolić

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Gradskoj vjećnici Grada Otoka (I.KAT) Trg kralja Tomislava 6/a, 32252 Otok, dana 04. lipnja 2018. godine, za radno mjesto pod rednim brojem 1. Viši referent za poslove ureda gradonačelnika i opće poslove/tajnica  – pisano testiranje s početkom u 09,00 sati, intervju s početkom u 10:30 sati, a za radno mjesto pod rednim brojem 2. Viši referent za samoupravu i opće poslove – pisano testiranje u 12:00 sati, intervju s početkom u 13,30 sati.

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kao i pravni izvori za pripremu kandidata za svako radno mjesto objavljeni su na internetskim stranicama Grada, www.otok.hr.

 

POVJERENSTVO

                                                                                                         ZA PROVEDBU

                                                                                                     JAVNOG NATJEČAJA

Obavijest o crpljenju, odvozu i zbrivanjavanju fekalija iz septičkih jama

Obavještavamo građane Otoka i Komletinaca da je Grad Otok sklopio Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama sa MALVA d.o.o. za trgovinu i usluge, A.Stepinca 43, Vinkovci, koja je jedino ovlaštena obavljati ove poslove na području grada Otoka (naselje Otok i Komletinci).

Cijena crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija je 60.00 kuna +PDV po m3. Grad Otok snosi 50% troškova, a korisnik preostalih 50%.

Za korištenje navedene usluge obratite se na kontakt telefon 091/352-1802.

Upozoravamo da obavljanje navedene usluge od strane drugih osoba kao ni vlastitim cisternama nije dopušteno.

SUSRET PREDSTAVNIKA GRADA OTOKA i ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE

U Nadbiskupijskom domu u Đakovu održan je sastanak predstavnika Grada Otoka predvođenih gradonačelnikom Josipom Šarićem i Đakovačko-osječke nadbiskupije predvođenih nadbiskupom mons. Đurom Hranićem. Razgovaralo se o zajedničkoj suradnji na obnovi sakralnih objekata u Župama Otok i Komletinci te realizaciji aktualnih i planiranih projekata.
Prisutni su dali načelnu potporu projektu obnove Župne crkve Bezgrešnog začeća BDM u Komletincima prema uvjetima koje bi odredio Konzervatorski odjel Ministarstva kulture. Također bi se po uzoru obnove grobljanske kapele u Komletincima, pristupilo izradi projekta obnove grobljanske kapele u Otoku.
U sklopu radova na kružnom toku u središtu Otoka predstavljeno je idejno rješenje uređenja okoliša i pristupnih staza Župnoj crkvi sv. Antuna Padovanskog. Ovim projektom se planira, uz prethodno odobrenje Nadbiskupijske komisije za gradnje i obnove, napraviti pristupna staza i omogućiti ulaz invalidima u župnu crkvu.
Na sastanku su bili prisutni generalni vikar mons. Ivan Čurić, otočki župnik i dekan preč. Antun Knežević, komletinački župnik vlč. Ivan Petričević, predsjednik Gradskog vijeća Milenko Drljepan te ostali predstavnici grada Otoka i Nadbiskupije.

Sajam EU projekata

10. svibnja 2018. godine u pješačkoj zoni grada Vukovara u sklopu Sajma EU projekata organizirano je predstavljanje projekata putem info-štandova u vremenu od 1 do 12 sati. Grad Otok predstavio je svoje projekte „Želim raditi – želim pomoći“ i „Poduzetnički inkubator Otok“ kojeg provodi u suradnji s Otočkom razvojnom agencijom i Poduzetničkim inkubatorom BIOS d.o.o. iz Osijeka.