Inicijativu je gradonačelnika Josipa Šarića za ponovno aktualiziranje obnove župne crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Komletincima objeručke prihvatio nadbiskup mons. Đuro Hranić organiziranjem susreta 21. rujna u nadbiskupijskom ordinarijatu Đakovačko-osječke nadbiskupije na kojemu su sudjelovali pomoćni biskup mons. Ivan Ćurić, preč. Mato Gašparović, ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera, svi članovi Ekonomskog vijeća župe Komletinci na čelu sa župnikom Ivanom Petričevićem, predsjednik Mjesnog odbora Komletinci te predstavnici Grada Otoka.

Zaključeno je da će se najprije od Konzervatorskog odjela u Vukovaru zatražiti stavljanje crkve pod zaštitu Ministarstva kulture i medija kako bi se utvrdilo postojeće stanje i izradio stručni elaborat cjelovite obnove sa troškovnikom. Crkva u Komletincima izgubila je status zaštićene zbog određenih propusta kod prvotne djelomične obnove, pojavila se vlaga u zidovima zbog koje sada, najvećim dijelom izvana, ali djelomično i u unutrašnjosti župne crkve već duži niz godina obijena žbuka radi isušivanja zidova. Osim toga, zbog navedenih su propusta oštećene freske koje su nekada postojale na stropu i zidovima.

Prema riječima mons. Hranića, u tijeku je izgradnja svećeničkog doma za umirovljene svećenike u Đakovu koja je financijski vrlo zahtjevna i potrajat će sljedeće dvije godine. Nakon izgradnje svećeničkog doma nadbiskupija će imati veće mogućnosti sufinanciranja obnove župne crkve u Komletincima.

Za početak su Đakovačko-osječka nadbiskupija i Grad Otok osigurali inicijalna sredstva u ukupnom iznosu od 100 tisuća kuna za potrebne istražne radove radi izrade stručnog elaborata na temelju kojega bi se pristupilo postupnoj, ali temeljitoj obnovi župne crkve pod nadzorom Ministarstva kulture i medija, kako bi ona u što većoj mjeri vratila svoj izvorni izgled. Prema riječima gradonačelnika Šarića, Grad Otok sufinancirat će obnovu župne crkve s polovinom ukupne vrijednosti obnove, prateći dinamiku radova koja će biti ugovorena sa župom u suglasju s Đakovačko-osječkom nadbiskupijom koja će najvećim dijelom sufinancirati obnovu, a određena se sredstva očekuju i od Ministarstva kulture i medija.

There are no comments yet.

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).