Mons. Ivan Ćurić u kanonskom pohodu otočkoj župi i gradu Otoku

Župi sv. Antuna Padovanskog u Otoku danas je u svojem kanonskom pohodu pomoćni biskup mons. Ivan Ćurić, u pratnji konvizitatora mr. Drage Markovića, kancelara Nadbiskupijskog ordinarijata.

Svoj posjet Otoku započeo je u Osnovnoj školi Josipa Lovretića u Otoku gdje se susreo s učenicima i učiteljima. Nakon škole, vizitator je posjetio i Gradsku upravu u kojoj se susreo s gradonačelnikom i njegovim suradnicima. Razgovaralo se o uvjetima života u gradu, o planovima razvitka, socijalnim i demografskim problemima te o mogućnosti ostanka mladih ljudi u njemu. Istaknuta je važnost suradnje župe i Gradske uprave, a pomoćni je biskup zahvalio gradonačelniku na pomoći župi i župnoj zajednici. U susretu s predstavnicima gradskih udruga razgovaralo se o aktivnostima i povezanosti sa župnom zajednicom. Mons. Ćurić pohvalio je angažman članova brojnih otočkih udruga u životu svoje župe.

U poslijepodnevnim će satima u crkvi biti susreti s članovima odbora za navještanje, susret s članovima odbora za liturgijski i molitveni život, s članovima odbora za karitativnu djelatnost, susret s članovima ekonomskog i pastoralnog vijeća, a sve će završiti svečanom svetom misom u otočkoj župnoj crkvi u 18 sati.

 

Potpisani ugovori o dodjeli stipendija

Gradonačelnik Šarić jučer je u Poduzetničkom inkubatoru Otok sa studentima potpisao ugovore o dodjeli stipendija. Na temelju raspisanog natječaja za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku godinu 2019./2020. na području Grada Otoka od 10. prosinca 2019. stipendije su dodijeljene 51 studentu. Stipendija Grada Otoka dodjeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000,00 kuna.

Fotografije možete pogledati OVDJE.

Izvješće sa 5. sjednice Kolegija održane 17. veljače 2020. godine u uredu gradonačelnika Grada Otoka

Gradonačelnik Josip Šarić predsjedavao je petoj ovogodišnjoj sjednici Kolegija koja je održana 17. veljače 2020. godine, u nazočnosti pročelnika i zaposlenika upravnih odjela te ravnateljica gradskih ustanova i direktora komunalnog poduzeća.

Zaključeno je da je potrebno pratiti natječaje i javne pozive od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova te pripremiti projekte koji su prihvatljivi za prijavu na natječaj ili javni poziv.

Započela je provedba projekta aglomeracije na području Grada Otoka (naselja Otok i Komletinci), potrebno je aktivno pratiti radove na izgradnji novih kanalizacijskih priključaka i kanalizacijske mreže.

Također, zaključeno je da će se ugovoriti radovi na sanaciji nogostupa u Ulici Braće Radić u Komletincima i to od kućnog broja 18 do 40. Nadalje, izvršit će se radovi na sanaciji poljskog puta Lovakovica u  Otoku. Navedene radove izvršiti će djelatnici komunalnog poduzeća Vranjevo d.o.o. za komunalne djelatnosti.

Utvrđene su brojne predstojeće aktivnosti u kulturi, a posebice pripremne aktivnosti za manifestacije Otočko proljeće i Sajam kulena.

Također, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, samoupravu i opće poslove najavio je  24. sjednicu Gradskog vijeća.

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U OTOKU SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA I UREĐENJEM OKOLIŠA

 

 

 

 

 

 

Opis projekta:

 

Projektom je predviđena rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića sa pratećim sadržajima i uređenjem okoliša čime će se unaprijediti socijalna infrastruktura na području grada Otoka kroz modernizaciju odgojno obrazovne infrastrukture i stvaranje adekvatnog prostora za boravak većeg broja djece u vrtiću u skladu sa Državnim pedagoškim standardima te stvoriti uvjeti za prijem djece jasličke dobi, poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva i specifičnih društvenih skupina kroz dostupnost planiranog ulaganja (višenamjenske dvorane) lokalnom stanovništvu a posebno djeci, udrugama koje se bave djecom i mladima, različitim interesnim skupinama u svrhu  provođenja aktivnosti edukativnog, kulturnog, sportskog i socijalnog karaktera.

Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića sa pratećim sadržajima obuhvaća građevinske radove rekonstrukcije postojećeg dijela zgrade te dogradnju novih prostora sukladno državnim pedagoškim standardima, uređenje parkirališta, hortikulturu i prilaz zgradi.

Opremanje dječjeg vrtića i dječjeg igrališta obuhvaća opremanje prostorija namještajem i opremom, uređenje i opremanje dječjeg igrališta spravama za igranje, klupama, koševima.

 

 

Cilj projekta:

 

Opći cilj je razvoj socijalne i društvene infrastrukture u svrhu unaprjeđenja kvalitete života, otvaranja novih radnih mjesta te zadržavanja stanovništva u ruralnim područjima

 

Specifični ciljevi:

– unaprjeđenje socijalne infrastrukture na području grada Otoka kroz modernizaciju odgojno obrazovne infrastrukture i stvaranje adekvatnog prostora za boravak većeg broja djece u vrtiću u  skladu sa Državnim pedagoškim standardima;

– stvaranje uvjeta za prijem djece jasličke dobi;

– poboljšanje  energetske učinkovitosti zgrade;

– podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva i specifičnih društvenih skupina kroz dostupnost planiranog ulaganja (višenamjenske dvorane) lokalnom stanovništvu a posebno djeci, udrugama koje se bave djecom i mladima, udruzi žena te za organiziranje izložbi lokalnih umjetnika.

 

 

Rezultati projekta:

 

  • rekonstruirana i dograđena postojeća zgrada vrtića čime je stvoreno ukupno 950,17 m² bruto površine odnosno 3 jedinice za djecu vrtićke dobi i 2 prostora za djecu jasličke dobi, blagovaonica, višenamjenska dvorana, terasa, prostor za izolaciju djece, blagovaonica, čajna kuhinja, prostor za osoblje, sanitarni čvorovi, kotlovnica)
  • objekt vrtića opremljen sukladno projektnoj dokumentaciji
  • zaposleno dvije nove odgajateljice
  • izgrađena višenamjenska dvorana
  • uređeno i opremljeno dječje igralište spravama za igru, klupama
  • izgrađen i uređen parking
  • dvorište dječjeg vrtića hortikulturno uređeno autohtonim visokim i niskim raslinjem
  • nova skupina djece jasličke dobi
  • izgrađena energetski učinkovita zgrada primjenom rješenja za zagrijavanje zgrade iz alternativnih izvora energije (3 izvora grijanja)

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 7.236.236,86 kuna

 

Iznos potpore za dodjelu: 7.116.513,29 kuna

 

 

Nositelj projekta:  Grad Otok

                  

 

 

Ovaj Projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., mjera 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, podmjera 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, operacija 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

 

Savjetovanje s javnošću : Nacrt prijedloga – odluka o osnivanju dječjeg vrtića “Pupoljak” Otok

Savjetovanje s javnošću

Nacrt prijedloga:

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića Pupoljak Otok

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju dječjeg vrtića Pupoljak Otok koje možete pronaći OVDJE .

Trajanje savjetovanja: od 07. veljače 2020. godine do 18. veljače 2020. godine.

Obrazloženje:

Članak 8. stavak 1. i članak 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19.), propisuje: ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni naziv ili sjedište dječjeg vrtića ili ako mijenja odnosno dopunjuje djelatnost vrtića u novim prostorima odnosno ako se mijenjaju drugi podaci koje osnivački akt sadrži temeljem posebnog zakona, osnivač je dužan izvršiti izmjene osnivačkog akta te podnijeti ministarstvu nadležnom za obrazovanje zahtjev za ocjenu sukladnosti tog akta sa zakonom. 

U tijeku je provedba projekta rekonstrukcije i dogradnje zgrade dječjeg vrtića kojim će se omogućiti i provođenje programa jaslica kao dopuna djelatnosti vrtića.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca  na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

 

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću-Odluka o osnivanju dječjeg vrtića Pupoljak Otok