Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Otoka (LED rasvjeta)

U postupku javne nabave Pružanja energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Otoka (izgradnja LED rasvjete) odabrane je ponuda zajednice ponuditelja: EXPERTA GRUPA d.o.o., Požega LED RASVJETA d.o.o., Požega VERITAS ESCO d.o.o., Split te se 2. siječnja 2019. godine pristupilo sklapanju ugovora o izgradnji LED rasvjete u oba naselja Grada Otoka. Vrijednost … Nastavi čitati Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Otoka (LED rasvjeta)