JAVNO SAVJETOVANJE – Odluka o komunalnim djelatnostima

Poštovani,

Pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima.

 

Trajanje savjetovanja: od 30. siječnja 2019. do 1. ožujka 2019.

 

Odluka se donosi zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18).

 

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem: OBRAZAC – Odluka o komunalnim djelatnostima na mail info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok.

Održano predavanje i predstavljanje podmjera iz Programa ruralnog razvoja

Dana 25. siječnja 2019. godine u Gradskoj vijećnici s početkom u 11:00 sati tvrtka Trin j.d.o.o. održala je predavanje za natječaje i predstavljanje Podmjera 6.2., 6.4. i 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja u 2019. godini.

S obzirom da se na ove mjere mogu prijaviti i osobe koje pružaju određene nepoljoprivredne djelatnosti, pruženi su primjeri takvih djelatnosti koje su obuhvaćene navedenim mjerama.

Svim sudionicima predstavljene su navedene mjere te mogućnosti i načini njihova korištenja, a sve u svrhu što boljeg iskorištenja sredstava koja stoje na raspolaganju za razvoj poljoprivrednih gospodarstava te povećanju njihove konkurentnosti i profitabilnosti poslovanja.

 

Obrazloženje objavljenog kronološkog popisa zahtjeva za korištenje Programa stambenog zbrinjavanja na području Grada Otoka

Akt Gradonačelnika Grada Otoka Klasa: 551-01/18-01/05, Urbroj: 2188/08-02/1-19-26, od 21. siječnja 2019. godine, sa kronološkim popisom osoba od 1. do 10. sadrži zahtjeve koji na dan 16. siječnja 2019. zadovoljavaju kriterije Programa stambenog zbrinjavanja na području Grada Otoka Klasa: 551-01/18-01/05, Urbroj: 2188/08-02/1-18-1 od 18. prosinca 2018. godine.

Navedeni akt sa kronološkim popisom osoba  i datumom predaje zahtjeva objavljen je na web stranici Grada Otoka: www.otok.hr od 22. siječnja 2019. na link poveznici http://www.otok.hr/wp-content/uploads/2019/01/Rezultati-za-program-stambenog-zbrinjavanja.pdf, radi transparentnosti pristiglih zahtjeva.

DAKLE, RADI SE O PRISTIGLIM ZAHTJEVIMA O KOJIMA GRADONAČELNIK NIJE DONIO ODLUKU.

JAVNO SAVJETOVANJE – Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Poštovani,

Pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu koji možete pronaći OVDJE.

 

Trajanje savjetovanja: od 23. siječnja 2019. do 29. siječnja 2019.

 

Odluka se donosi zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16).

 

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge dostaviti korištenjem: OBRAZAC – Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu  na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

 

Program poticanja stambenog zbrinjavanja na području Grada Otoka – rezultati

Na temelju zaprimljenih i potpunih zahtjeva koji udovoljavaju kriterijima javnog poziva na Program poticanja stambenog zbrinjavanja na području Grada Otoka, Povjerenstvo donosi kronološki popis osoba čiji zahtjevi zadovoljavaju kriterije ovog Poziva:

Rezultati – Program stambenog zbrinjavanja

 

Obavještavamo  sve kandidate koji su zadovoljili kriterije javnog poziva Programa da će o daljnjim radnjama biti pravodobno obaviješteni putem kontakt broja iz  zahtjeva.

Program poticanja stambenog zbrinjavanja

Priprema za natječaje i predstavljanje podmjera iz Programa ruralnog razvoja u 2019. godini

Otočka razvojna agencija u suradnji s Gradom Otokom i tvrtkom Trin j.d.o.o. organizira pripremu za natječaje i predstavljanje:

– Mjere 6 Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.;

  • Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području“ (50.000,00 EUR – 100% povrat sredstava),
  • Podmjere 6.4. „Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima (do 200.000,00 EUR, 40 – 70% povrat sredstava),

 

–  Mjere 4 Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.;

  • Podmjere 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (sektorski, potpore do 1.000.000,00 EUR, 50-70% povrat sredstava).

 

Na ove mjere mogu se prijaviti i osobe koje pružaju određene nepoljoprivredne djelatnosti. Primjeri nepoljoprivrednih djelatnosti:

– pružanje usluga u poljoprivredi,

– pružanje usluga u ruralnom području

– Ulaganja u sektor turizma

– Ulaganja u sektor prerade nepoljoprivrednih proizvoda (peleti i slično)

– Ulaganja u tradicijske i umjetničke obrte

 

Cilj je informirati sve potencijalne korisnike o navedenim mjerama te mogućnosti i načinu njihova korištenja, a u svrhu što boljeg iskorištenja sredstava koja stoje na raspolaganju za razvoj poljoprivrednih gospodarstava te povećanju njihove konkurentnosti i profitabilnosti poslovanja.

 

Pozivamo Vas i sve potencijalne kandidate na prezentaciju navedenih mjera koja će se održati 25. siječnja 2019. godine /PETAK/ u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 6/A u Otoku.