Poštovani građani Otoka i Komletinaca!

Budući da se nalazimo u promijenjivom razdoblju sa učestalim meteorološkim izmjenama kišnih i sniježnih dana, povećan je rizik od prometnih nesreća.

Rizik od prometnih nesreća povećan je i činjenicom da poljoprivrednici svojim poljoprivrednim strojevima ( traktorima i sl. ) odlaze u polja, a ako se po povratku ne pridržavaju obveze čišćenja blata sa kotača svojih strojeva, iz polja se na kolnik iznese znatna količina blata, koja dovodi u opasnost ostale sudionike u prometu.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama u članku 45. stavak 2. propisuje da vozač koji se vozilom sa zemljane ceste, gradilišta i sličnih površina uključuje na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom obvezno mora zaustaviti vozilo i ukloniti blato s kotača.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se vozač koji pri uključivanju u promet ne postupi po odredbi stavka 2. članka 45. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Također, članak 35. stavak 2. propisuje da je vozač dužan sa ceste i cestovnog zemljišta ukloniti i predmete i tvari koja s njegovog vozila padnu na cestu i cestovno zemljište te predmete koje je pri zaustavljanju vozila ostavio na cesti.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za taj prekršaj pravna osoba ili fizička osoba obrtnika, dok je za sudionika u prometu propisana novčana kazna od 1.000,00 kuna.

There are no comments yet.

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).