BORANKA – POŠUMLJAVANJE OPOŽARENE DALMACIJE

Iako smo nedavno podijelili vijest o dosad najvećoj akciji pošumljavanja opožarenih područja Dalmacije, takva akcija zaslužuje još naše pozornosti. Vijest je to o našim mladim sugrađanima koji su svojim humanitarnim radom učinili Hrvatsku ljepšim mjestom za život, izrastajući pritom u odgovorne ljude svjesne svojih mogućnosti pozitivnog utjecaja na zajednicu kojoj pripadaju.

Prenosimo vam riječi njihovog starješine: “Savez izviđača Hrvatske pokrenuo je kampanju za dosad najveće volontersko pošumljavanje Dalmacije. Plan je kroz 8 vikenda tokom jeseni 2018. godine uključiti tisuće volontera koji bi pomogli u pošumljavanju opožarenih područja. U volontiranju bi, osim izviđača, sudjelovale i brojne druge udruge i institucije, uključilo bi se učenike i studente, planinare, sportske klubove, branitelje, volontere Crvenog križa i HGSS-a, članove lokalnih DVD-ova kao i sve ostale zainteresirane građane i organizacije. Glavni partneri izviđačima na projektu pošumljavanja su Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), Veleposlanstvo Kanade u Republici Hrvatskoj i Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata (UHDDR).

Imali smo tu čast da budemo među prvim udrugama izviđača koje su sudjelovale na pošumljavanju i ujedno početku kampanje u period  27.9. – 30.9. 2018. Smješteni u gradu Splitu u Splitskom skautskom klubu (ovim putem im se zahvaljujemo na gostoprimstvu) iskoristili smo priliku te se čak i okupali (naravno najhrabriji), posjetili znamenitosti grada Splita, malo ponovili povijest i zadovoljni vratili se kućama do sljedeće akcije.

 

Uz izviđački pozdrav: Budi pripravan!”

Starješina O.I. “Suvara”

Davor Iščić

 

OBILJEŽEN DAN NEOVISNOSTI U OTOKU I KOMLETINCIMA

Hrvatska danas, 8. listopada 2018., slavi Dan neovisnosti, državni blagdan kojim se obilježava spomen na odluku Hrvatskog sabora kojom su raskinute sve državnopravne veze s Jugoslavijom.

Tom su prigodom gradonačelnik Josip Šarić, njegov zamjenik Zvonimir Pućo, zamjenik župana Josip Dabro, vijećnici Gradskog vijeća i predstavnici braniteljskih udruga grada Otoka položili vijence kod spomenika u Otoku i Komletincima za poginule hrvatske branitelje Domovinskog rata te kod biste prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.

Spomen je to na 8. listopada 1991. godine kada je Sabor jednoglasno donio odluku da Republika Hrvatska više ne smatra legitimnim i legalnim ni jedno tijelo dotadašnje SFRJ, te da ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije, koja više, kao takva, ne postoji.

Odluka o neovisnosti donesena je tri mjeseca nakon Brijunske deklaracije i nakon što je istekao moratorij na proglašenje samostalnosti i suverenosti, koji je tražila Europska zajednica, nadajući se da se jugoslavenska kriza i srpska agresija na Hrvatsku mogu riješiti mirnim putem.

 

MEĐUNARODNI TJEDAN DJETETA

Međunarodni tjedan djeteta obilježava se u razdoblju od 2. – 8. listopada. Tete, zaposlenice „Pupoljka“ provode s djecom različite aktivnosti te im nastoje dočarati ljepotu djetinjstva kroz priču o “svijetu odraslih”. Jednu smo od tih aktivnosti zabilježili fotoaparatom – puštanje balona s terase Doma kulture. Baloni su pušteni sa simboličnom porukom kojom se nastoji usmjeriti pozornost na potrebe djece i njihov položaj u zajednici.

Trajni ciljevi Međunarodnog tjedna djeteta su:

 • usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu,
 • organizirati posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu tijekom trajanja Dječjeg tjedna,
 • pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece i
 • poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom te aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.

Kroz obilježavanje Međunarodnog tjedna djeteta podsjećamo na Konvenciju o pravima djeteta koja je usvojena 20. studenog 1989. na Općoj skupštini UN-a.

bty

DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE ZAPOČEO S RADOM U KOMLETINCIMA U POVODU MEĐUNARODNOG DANA STARIJIH OSOBA

Međunarodni dan starijih osoba se od 1991. godine obilježava svake godine 1. listopada. Ovaj je dan utemeljen u cilju podizanja svijesti o pitanjima koja se tiču starijih osoba, poput doprinosa starijih osoba društvu, ali i procesa starenja.

Međunarodni dan starijih osoba proglasila je Glavna Skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990. godine da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. Proglašenjem međunarodnog dana starijih osoba želi se potaknuti države da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im sudjelovanje u društvu u skladu s njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima. Upravo se tim motivom poveo i Grad Otok koji je danas u Komletincima započeo provedbu programa “Dnevni boravak za starije” koji Republika Hrvatska, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade I socijalnu politiku već dugi niz godina provodi u Otoku. U Komletincima je u novom sjaju zablistao prostor Mjesnoga ureda i jedan će dio služiti upravo osobama treće životne dobi. Program je jednak onome u Otoku, a dnevni će boravak voditi i novozaposlena djelatnica Josipa Vicić iz Komletinaca koja će od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15 sati biti na raspolaganju.

Slogan Svjetske zdravstvene organizacije i UN-a “Stariji ljudi kao nova snaga za razvoj” upućuje na osiguranje aktivnog zdravog starenja. I program dnevnoga boravka u Otoku i Komletincima jedan je od načina promicanja kvalitete života i aktivnog starenja pa pozivamo sve da se pridruže.

PRUŽANJE ENERGETSKE USLUGE U UŠTEDI ELEKTRIČNE ENERGIJE U JAVNOJ RASVJETI GRADA OTOKA

Dokumentacija o javnoj nabavi-Otok

Ogledni terminski plan provođenja Ugovora

PRILOG 1-Privitak ponudbenom listu

PRILOG 2-Iskustvo i kompetentnost gosp. subjekta

PRILOG 3- Popis pojmova i obrazloženja za potrebe ovih UGS

PRILOG 4-Principi i uvjeti projektiranja koji se primjenjuju te obrazloženja

PRILOG 5-Specifikacije svjetiljki koje se nude i bit će aplicirane u projektu, a prema odredbama UGS

PRILOG 6-Projektni zadatak

PRILOG 7- Ogledni terminski plan provođenja mjera iz Ugovora

PRILOG 8-Izračun cijene Cuk i Cva

PRILOG 9-Rizici povezani s ugovorom

PRILOG 10- Izjava o pregledu gradilišta i postojećeg stanja

PRILOG 11-Izjava o garanciji na svjetiljke

PRILOG 12-Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora za sslučaj povrede ugovornih obveza

PRILOG 13-Izračun uštede energije i izjava o jamstvu za uštedu energije

PRILOG 14- Izjava gospodarskog subjekta o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

PRILOG 15- Izjava o prihvaćanju uvjetaa iz UGS

PRILOG 16-Izjava gospodarskog subjekta o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta

Tablica specifikacija cestovne svjetiljke – Otok

Tablice zadanog zahvata – Otok

Troškovnik

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

OBAVIJEST GRAĐANIMA

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Obavještavaju se građani da im je Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći osigurano ostvarenje jednakosti pred zakonom, ostvarenje pravne zaštite te pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima (iz proračunskih sredstava Republike Hrvatske).

VRSTE PRAVNE POMOĆI su primarna i sekundarna.

PRIMARNA PRAVNA POMOĆ – pružaju uredi državne uprave u županijama, ovlaštene udruge i pravne klinike. Uredi državne uprave u županijama su ovlašteni u pružanju primarne pravne pomoći davati opće pravne informacije, pravne savjete i sastavljati podneske.

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

 • opću pravnu informaciju,
 • pravni savjet,
 • sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima,
 • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima,
 • pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora

SEKUNDARNA PRAVNA POMOĆ – pružaju odvjetnici.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

 1. pravnu pomoć u vidu:

– pravnog savjeta,

– sastavljanja podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem,

– sastavljanja podnesaka u sudskim postupcima,

– zastupanja u sudskim postupcima,

– u mirnom rješenju spora,

 1. oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka (polaganje predujma troškova svjedoka, tumača, vještaka, uviđaja i sudskih oglasa),
 2. oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi,
 3. oslobođenje obveze uplate predujma troškova izvansudskog postupka nad potrošačem (stečaj potrošača)

Sekundarna pravna pomoć se može odobriti u sljedećim postupcima:

 • u svezi sa stvarnim pravima,
 • iz radnih odnosa,
 • iz obiteljskih odnosa,
 • ovršnim postupcima i postupcima osiguranja,
 • mirnog rješenja spora,
 • iznimno, u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, a u skladu s temeljnom svrhom ovog Zakona.

Kako se ostvaruje besplatna pravna pomoć?

Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći pokreće se izravnim obraćanjem pružatelju primarne pravne pomoći.

Postupak za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom uredu državne uprave u sjedištu županije ili ispostavama Ureda na području županije u kojima podnositelj zahtjeva ima prebivalište odnosno boravište. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu (ZOPP) uz koji se prilaže suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke  o ukupnim prihodima i imovini (ZOPP-S).

Korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu iz sustava socijalne skrbi i korisnici prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata prilažu uz zahtjev presliku rješenja ili potvrde o korištenju socijalne skrbi ili opskrbnine.

Popunjeni obrasci predaju se putem pošte ili osobno u pisarnicama Ureda i ispostava:

 • Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Vukovar, Županijska 11

(podnositelji s područja Vukovara, Iloka i Županje) –

telefonski kontakti: 032/494-085, 032/492-081;

 • Ispostava u Vinkovcima, Vinkovci, Glagoljaška 27

(podnositelji s područja Vinkovaca i Otoka) –

telefonski kontakti: 032/344-000, 032/344-011.

Podnositelji s područja Županje, Iloka i Otoka mogu osobno predati zahtjev u ispostavama Ureda:

 • Ispostava u Županji, Županja, J. J. Strossmayera 16
 • Ispostava u Iloku, Ilok, Trg N. Iločkog 16
 • Ispostava u Otoku, Otok, V. Nazora 1

(zaprimljene zahtjeve pisarnice će najkasnije sljedećeg dana dostaviti u rad stvarno i mjesno nadležnoj ustrojstvenoj jedinici)

Za sva pitanja i nedoumice vezane za pružanje i korištenje pravne pomoći možete nam se obratiti i putem e-pošte: kontakti@udu-vsz.hr.

PREDAVANJE I PREZENTACIJA NALAZIŠTA VIRGRAD

Povodom Dana Europske baštine 2018 koji se održavaju u okviru

Europske godine kulturne baštine pod zajedničkom temom „Umjetnost dijeljenja“

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Vukovaru

i

Grad Otok

 

pozivaju Vas na

 

PREDAVANJE I PREZENTACIJU NALAZIŠTA VIRGRAD

koje će se održati 03. 10. 2018., u 11:00 sati na

 Arheološkom  nalazištu “Virgrad“

Predavač: Marko Mikolašević, dipl. arheol. i pov. umj., viši stručni savjetnik – konzervator

Arheološko nalazište “Virgrad“ je srednjovjekovna utvrda tipa Wasserburg iz 12 – 16. st. sa trostrukim opkopom, od čega je u cijelosti sačuvan središnji plato i dva unutrašnja opkopa, a treći opkop samo djelomice. Arheološka istraživanja izvršena su 1970. g. Nakon istraživanja na nalazištu više nije bilo istraživanja niti drugih intervencija te ga je do 2017. prekrila gusta samonikla šuma od koje nalazište uopće nije bilo pristupačno niti vidljivo, a spoznaje o nalazištu bile su nedostupne javnosti. Na primjeru srednjovjekovnog arheološkog nalazišta “Virgrad” pokazati će se koliko je prezentacija arheološke kulturne baštine važna radi dijeljenja znanstvenih spoznaja i povećanja dostupnosti informacija o baštini te na koji način dijeljenjem znanja o baštini ista postaje resurs sa višestrukim koristima za društvo, posebno za  lokalnu zajednicu.

VukovarDani baštine 2018 (1)