JAVNI RADOVI

Trenutno 16 nezaposlenih osoba dobilo je ugovore o radu za obavljanje poslova u sklopu programa javnih radova na području grada Otoka i sredinom mjeseca srpnja  su započeli sa radom.

Grad Otok uključio se u program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Mjera aktivne politike zapošljavanja na programu javnih radova – aktivacija nezaposlenih osoba. Nakon objavljenog natječaja i zaprimljenih zamolbi građana, Grad Otok sklopio je ugovore o radu sa 16 osoba. Ugovori su potpisani sredinom ove godine u trajanju od 6 mjeseci.

Kroz program javnih radova, radnici će obavljati poslove održavanja kulturne baštine, uređenje poučnih staza na Virovima, uređenje i održavanje biciklističkh ruta, održavanje i uređenje povjesnih spomenika, pomoćni poslovi (košnja trave, uređenje parkinga, sadnja cvijeća, postavljanje štandova, uređenje površine na trgu), radovi na čišćenju i održavanju autobusnih ugibališta, uređenje i prenamjena neiskorištenih zemljišta u dječja igrališta (postavljanje klupa i dječjih sprava, sadnja cvijeća, postavljanje i bojanje zaštitne ograde) košnja trave ispred napuštenih objekata koji su u vlasništvu Grada i čiji su vlasnici nepoznati te ostale pomoćne poslove.

GRAD OLAKŠAO NABAVKU UDŽBENIKA OSNOVNOŠKOLCIMA

Raspolažući ove godine sa znatno većim proračunskim sredstvima, Grad Otok je odlučio financirati nabavku udžbenika svim polaznicima OŠ Josipa Lovretića u Otoku i OŠ „Vladimir Nazor“ u Komletincima.

Grad Otok je izdvojio 75.865,00 kuna za nabavku udžbenika za osnovnoškolce u Komletincima, koji će ih dočekati u ponedjeljak, prvog dana nastave, na njihovim stolovima.  Roditelji otočkih učenika pojedinačno su predavali zahtjeve u gradskoj upravi, kojima je za troškove nabavke udžbenika isplaćeno ukupno 310.080,00 kuna. Ukoliko pojedini roditelji nisu predali zahtjev za isplatu, trebaju se javiti u gradsku upravu.

Ljudi su, a pogotovo djeca, ključni element naše zajednice. U tom duhu, nadamo se da smo ovom potporom roditeljima olakšali početak školske godine. Učenicima želimo puno uspjeha i puno radosti na putu koji je pred njima!

OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, POLJOPRIVREDE I RURALNOG TURIZMA NA PODRUČJU GRADA OTOKA ZA 2018. GODINU

Grad Otok u suradnji s Otočkom razvojnom agencijom pripremio je Programe poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede te ruralnog turizma kroz izravne potpore Grada Otoka koje će se provoditi za razdoblje 2018. – 2020. godine. Izmjenom porezne politike, Jedinicama regionalne i lokalne samouprave odobreno je više sredstava iz poreznih prihoda ta je Grad Otok odlučio  povećanje proračunskih prihoda izravno uložiti u poticanje razvoja poduzetništva, poljoprivrede i turizma , a sve s ciljem gospodarskog razvoja i otvaranja novih radnih mjesta.

Programi obuhvaćaju razne potpore za razvoj i unapređenje poslovanja kao što su ulaganja u  opremu i mehanizaciju, ulaganja u sektoru stočarstva i povrtlarstva, otvaranje smještajnih kapaciteta i stvaranje dodatnih sadržaja u ruralnom turizmu, a sve s ciljem otvaranja novih radnih mjesta kako u poduzetništvu tako u poljoprivredi i ruralnom turizmu, te dodatna stručna usavršavanja, promociju i izlaganja na sajmovima.

Javni pozivi za dodjelu potpora po pojedinim Programima objavljeni su na web stranici Grada Otokaiotvoreni su 30 dana od dana objave te se pozivaju svi zainteresirani koji žele podnijeti prijavu za pojedinu Mjeru iz Javnog poziva da to i učine u navedenom roku.

U sklopu Javnog poziva propisani su uvjeti za podnošenje prijava, potrebna dokumentacija, potrebni obrasci za samu prijavu te korisnici koji imaju pravo podnijeti prijavu. Prijave se podnose na propisanim obrascima uz prilaganje potrebne dokumentacije i dostavljaju se u Grad Otok isključivo putem pošte.

Izvještaj s 28. sjednice Kolegija gradonačelnika

Izvještaj s 28. sjednice Kolegija gradonačelnika održanog 20. kolovoza 2018. godine

  1. Nabavljena je oprema za učionicu u prirodi.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 31. prosinca 2017. doniralo 60. 000,00 kn za opremanje učionice u prirodi. Oprema je kupljena za 99. 890,00 kuna  putem javne nabave, a tvrtka Redox  d. o. o. ovih će dana izvršiti isporuku,  predati Vranjevu klupe, stolove i ploču koje je potrebno postaviti u šumu.

  1. Tvrtka Tisak d. d. pristupa zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada te će promijeniti lokaciju svoje prodajne jedinice. Novi se poslovni prostor nalazi na adresi Trg kralja Tomislava 2, Otok.
  2. Postavljene su nove klupe u parku na Trgu kralja Tomislava u Otoku.

Tvrtka HEP je 28. studenog 2017. donirala 100. 000,00 kuna za opremanje parka u centru Otoka novim klupama. Klupe su nabavljene putem javne nabave, za isporuku je bila zadužena tvrtka Redox d. o. o. Klupe su postavljene 16. kolovoza 2018.

  1. Započinje se postupak modernizacije, uređenja i zamjene natpisa ulica.

Izlaskom na teren, komunalni je redar ustanovio da su natpisi ulica u lošem stanju (određen dio i nefunkcionalan) te da je potrebno postaviti nove. Gradonačelnik je odobrio nabavu novih, uz izmjenjeni dizajn.

  1. Priprema se postupak javne nabave za modernizaciju javne rasvjete. Završeno je javno savjetovanje s potencijalnim Predmet cijelog postupka jeste zamjena postojećih žarulja novim LED žaruljama na području Otoka i Komletinaca s ciljem energetske učinkovitosti i smanjena financijskih izdataka za potrošnju električne energije.
  2. U tijeku je postupak provedbe 4 programa poticanja razvoja poljoprivrede te poduzetništva i obrtništva na području Grada Otoka za razdoblje 2018. – 2020. Program poticanja zapošljavanja u poljoprivredi i ruralnog razvoja, Program poticanja primarne poljoprivrede, Program razvoja ruralnog turizma i autohtone gastro ponude i Program poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva. Doneseni su kriteriji za ocjenjivanje programa koji će se prijaviti na javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava. Trenutno se šalju pojedinačne obavijesti poljoprivrednicima, poduzetnicima i obrtnicima registriranim na području Grada Otoka kako bismo bili sigurni da su svi potencijalni subjekti, korisnici navedenih mjera, informirani o provedbi programa. Očekivano objavljivanje Javnog poziva je 24. kolovoza 2018. Godine i traje 30 dana od objave.
  3. Obnova grobljanske kapele u Komletincima došla je u treću fazu, unutarnje uređenje i obnova. Početak radova je bio 13. kolovoza 2018. Kapela se obnavlja radi zaštite i očuvanja kulturne baštine iz 19. stoljeća. Ukupna vrijednost projekta je 950 tisuća kuna. Za izvođača radova odabrana je tvrtka Planum građenje d. o. o.

Brojni vrijedni radovi u našem gradu

Na području Otoka posljednjih mjeseci imamo nekoliko gradilišta. Svrha započetih projekata jest uređenje okoliša, rekonstrukcija komunalne infrastrukture te poticanje poduzetništva koje bi nam trebalo donijeti nova radna mjesta. Zbog toga se u našoj poduzetničkoj zoni gradi Poduzetnički inkubator, moderna građevina u vrijednosti 13,5 milijuna kuna, s ukupno 16 poslovnih prostora namijenjenih poduzetnicima. Užurbano se radi i na izgradnji spojnog cjevovoda za priključenje vodovodne mreže Otoka i Komletinaca na regionalni vodovod, čime će se trajno riješiti problem pitke vode na području Grada Otoka, a stari zdenci koristiti za navodnjavanje u poljoprivredi. Projekt je vrijedan 15 milijuna kuna. Izveden je veći dio radova na rekonstrukciji državne ceste u ulici Kralja Petra Krešimira IV, Bana Jelačića i Bosutskoj ulici sa biciklističkom stazom i kružnim tokom u središtu Otoka. Ukupna vrijednost radova je 7,5 milijuna kuna. Rekonstrukcijom ceste znatno će se ubrzati prometovanje vozila te omogućiti nova parkirališna mjesta. U tijeku su radovi i na energetskoj obnovi višestambene zgrade na Trgu kralja Tomislava te na uređenju okoliša crkve sv. Antuna Padovanskog. Privode se kraju radovi na izgradnji ceste Otok – Slakovci, posljednjoj dionici tzv. Šokačke magistrale, koja je najkraća poveznica Grada Otoka, općina Vrbanja, Drenovci i Gunja sa sjedištem naše županije u Vukovaru, a građanima Vukovara i općine Stari Jankovci najkraći put izlaska na autocestu. Vrijednost projekta je 20 milijuna kuna.