REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOK

Trg kralja Tomislava 6/a

32252 Otok

Otok, 11. lipnja 2018.godine

 

 

Sukladno člancima 20.  i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18), a na temelju Javnog natječaja za prijam u službu namještenika na radno mjesto Pomoćni radnik-čistačica, objavljenog u Narodnim novinama broj 45/2018, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi

 

POZIV
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

za prijam u službu  na radno mjesto

Pomoćni radnik-čistačica

 

 

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 

1.Ljubica Miljak,

  1. Ružica Matanović,
  2. Mirela Kovačić,
  3. Marija Jurković,
  4. Marija Lamešić.

 

 

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Gradskoj vjećnici Grada Otoka (I.KAT) Trg kralja Tomislava 6/a, 32252 Otok, dana 18. lipnja 2018. godine u 09:00 sati, a intervju s početkom u 10:30 sati.

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kao i pravni izvori za pripremu kandidata objavljeni su na internetskim stranicama Grada, www.otok.hr.

 

 

POVJERENSTVO

                                                                                                         ZA PROVEDBU

                                                                                                     JAVNOG NATJEČAJA

 

There are no comments yet.

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).