Sajam EU projekata

10. svibnja 2018. godine u pješačkoj zoni grada Vukovara u sklopu Sajma EU projekata organizirano je predstavljanje projekata putem info-štandova u vremenu od 1 do 12 sati. Grad Otok predstavio je svoje projekte „Želim raditi – želim pomoći“ i „Poduzetnički inkubator Otok“ kojeg provodi u suradnji s Otočkom razvojnom agencijom i Poduzetničkim inkubatorom BIOS d.o.o. iz Osijeka.

Javni poziv-Prijedlozi za dodjelu Javnih priznanja

Gradsko vijeće Grada Otoka će, u sklopu obilježavanja Dana grada Otoka na dan 13. srpnja 2018. godine, svečano uručiti javna priznanja fizičkim i pravnim osobama sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Otoka. Stoga Vas pozivamo da dostavite svoje prijedloge uz obavezno obrazloženje najkasnije do 30. svibnja /SRIJEDA/ 2018. godine na adresu: GRAD OTOK, Gradsko vijeće, 32252 Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

Za dodatne informacije kontaktirajte Mirka Martinovića, tajnika Gradskog vijeća, na broj 098/508-962.

„Dani otvorenih vrata EU projekata u Hrvatskoj“

“Dani otvorenih vrata EU projekata” osmodnevno je događanje koje se drugu godinu za redom održava diljem cijele Republike Hrvatske. Cilj održavanja Dana otvorenih vrata EU projekata je najširoj javnosti predstaviti projekte koji su svojom uspješnom provedbom dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u raznim područjima. Ovakvim oblikom promocije javnost dobije bolji uvid u način na koji projekti mogu djelovati kao pokretači gospodarskog rasta i razvoja u lokalnim zajednicama. Održavaju se od 6. do 13. svibnja 2018. godine.

7. svibnja 2018. godine u središtu grada Otoka  u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata organizirano je predstavljanje projekata Grada Otoka i LAG-a Bosutski niz putem info-štandova u vremenu od 10 do 12 sati. Grad Otok predstavio je svoje, trenutno najveće, projekte: „Želim raditi – želim pomoći“ i „Poduzetnički inkubator Otok“ kojeg provodi u suradnji s Otočkom razvojnom agencijom i Poduzetničkim inkubatorom BIOS d.o.o. iz Osijeka.

NAJAVA: besplatna edukacija trenutnih i potencijalnih uzgajivača crne slavonske svinje

U okviru programa Interreg-Danube Transnational Program, Vukovarsko-srijemska županija, zajedno s partenrima iz još osam zemalja podunavske regije dobila je sredstva za projekt pod nazivom “LENA-Local economy and nature conservation in the Danube region”. Radi se o projektu koji se bavi zaštitom prirode u području Dunava, a pilot-područje županije je posvećeno uzgoju crne slavonske pasmine svinje – fajferice u zaštićenom području Natura 2000. Pilot-projekt zamišljen je kao edukacija uzgajivača, razvoj održivog proizvodnog sustava i pilot-projekt farme za uzgoj fajferica. Projekt LENA traje 30 mjeseci te se provodi kako bi poticao održivo korištenje prirodne i kulturne baštine i resursa u zaštićenim područjima Podunavlja.

U okviru projekta LENA provodi se i besplatna edukacija trenutnih i potencijalnih uzgajivača crne slavonske svinje s područja Vukovarsko-srijemske županije, s ciljem ujednačavanja proizvodnih uvjeta (selekcija svinja, objekti, hranidba, prerada u visokovrijedne tradicionalne proizvode). Stručnu edukaciju provodi profesor s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku Vladimir Margeta.

Treća će se grupa besplatnh edukacija održati 7. svibnja u Gradskoj vijećnici u Otoku, s početkom u 11 sati te molimo sve zainteresirane da se što prije prijave na mail adresu ivan.domac@vusz.hr ili na telefon 032/454-607; 099/811-8919.

Prijaviti se mogu svi zainteresirani proizvođači/uzgajivači i oni koji se žele baviti uzgojem crne slavonske svinje.