REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOK

Trg kralja Tomislava 6/a

32252 OTOK

Otok, 28.svibnja 2018.godine

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za zakup javne površine

za postavljanje zabavnog parka

u povodu sv.Antuna kirbaja u Otoku 2018. godine

 

 

PREDMET ZAKUPA: Javna površina na trgu kralja Tomislava u Otoku (plato, cesta i parkiralište ispred zgrade gradske uprave i parkiralište – ranije rukometno igralište) zakup površine……………..….1.200m2

 

POČETNA CIJENA: 2.000,00 kn/dnevno,

MOGUĆE TRAJANJE ZAKUPA: 09. – 13. lipnja 2018.godine

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti organiziranja zabavnih igara.

Kriterij za odabir ponude: najviša ponuđena cijena

Prijavu sa ponuđenom cijenom i dokazom o registriranoj djelatnosti dostaviti do 05. lipnja 2018.godine poštom ili neposredno na adresu:

 

GRAD OTOK

Trg kralja Tomislava 6/A

32252 OTOK

 

Uvjeti plaćanja: 50% prilikom sklapanja ugovora, a ostatak do kraja lipnja 2018.godine.

 

                                                                                                             GRADONAČELNIK

Josip Šarić, dipl.ing.

There are no comments yet.

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).