REBALANS PRORAČUNA ZA 2014.

 

 

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA OTOKA ZA 2014.

 

PROGRAMI

 

– Program financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i zajednicama od posebnog interesa Grada Otoka za 2015. godinu, 1. str.2. str., 3. str.

– Program javnih potreba u kulturi Grada Otoka za 2015. godinu, 1. str.2. str.

– Program javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju Grada Otoka za 2015. godinu, 1. str., 2. str.

– Program izgradnje i održavanja sportskih objekata Grada Otoka za 2015. godinu, 1. str.2. str.

– Program javnih potreba u sportu Grada Otoka za 2015. godinu, 1. str.2. str.

– Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini, 1. str., 2. str.

– Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. godini, 1. str.

– Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, 1. str., 2. str.3. str.

– Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini, 1. str., 2. str.

 

 

 

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE

 

 

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE

 

REBALANS PRORAČUNA 2015. S PROGRAMIMA

 

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2015. DO 30. LIPNJA 2015.

 

PRORAČUN 2016.

 

PRORAČUN 2017.

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OTOKA ZA 2017. GODINU