Obavijest o crpljenju, odvozu i zbrinjavanju fekalija iz septičkih jama

 

Obavještavamo građane Otoka i Komletinaca da je Grad Otok sklopio Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama sa MALVA d.o.o. za trgovinu i usluge, A.Stepinca 43, Vinkovci, koja je jedino ovlaštena obavljati ove poslove na području grada Otoka (naselje Otok i Komletinci).

Cijena crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija je 60.00 kuna +PDV po m3. Grad Otok snosi 50% troškova, a korisnik preostalih 50%.

Za korištenje navedene usluge obratite se na kontakt telefon 091/352-1802.

Upozoravamo da obavljanje navedene usluge od strane drugih osoba kao ni vlastitim cisternama nije dopušteno.