Savjetovanje s javnošću : Nacrt prijedloga – odluka o osnivanju dječjeg vrtića “Pupoljak” Otok

Savjetovanje s javnošću

Nacrt prijedloga:

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića Pupoljak Otok

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju dječjeg vrtića Pupoljak Otok koje možete pronaći OVDJE .

Trajanje savjetovanja: od 07. veljače 2020. godine do 18. veljače 2020. godine.

Obrazloženje:

Članak 8. stavak 1. i članak 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19.), propisuje: ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni naziv ili sjedište dječjeg vrtića ili ako mijenja odnosno dopunjuje djelatnost vrtića u novim prostorima odnosno ako se mijenjaju drugi podaci koje osnivački akt sadrži temeljem posebnog zakona, osnivač je dužan izvršiti izmjene osnivačkog akta te podnijeti ministarstvu nadležnom za obrazovanje zahtjev za ocjenu sukladnosti tog akta sa zakonom. 

U tijeku je provedba projekta rekonstrukcije i dogradnje zgrade dječjeg vrtića kojim će se omogućiti i provođenje programa jaslica kao dopuna djelatnosti vrtića.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca  na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

 

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću-Odluka o osnivanju dječjeg vrtića Pupoljak Otok

Savjetovanje s javnošću: Nacrt prijedloga – Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Grada Otoka

Poštovani,

 

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Grada Otoka koje možete pronaći OVDJE.

Trajanje savjetovanja: od 06. veljače 2020. godine do 17. veljače 2020. godine.

Obrazloženje:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi objavljen je u Narodnim novinama broj 98/2019, a stupio je na snagu 01. siječnja 2020. godine.

Izmjene i dopune ovog Zakona bile su potrebne zbog donošenja novog Zakona o sustavu državne uprave i prestanku postojanja ureda državne uprave u županijama, a odnose se prvenstveno na obavljanje povjerenih poslova državne uprave jedinicama lokalne samouprave i nadzor zakonitosti općih akata koje u svojem samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

 

Obrazac-Izvješća-o-savjetovanju-s-javnošću