Gradsko vijeće

 

 

 

 

 

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo grada Otoka i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Otoka te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Otoka.

 

Statut Grada Otoka

 

Pravilnik o javnosti rada Gradskog vijeća Grada Otoka  – Pravilnik o izmjeni Pravilnika o javnosti rada Gradskog vijeća grada Otoka 

 

Gradsko vijeće ima 15 članova.

 

Izbori za novi saziv Gradskog vijeća Grada Otoka održani su 21. svibnja 2017. godine. Na temelju rezultata izbora za članice/članove Gradskog vijeća Grada Otoka utvrđeno je da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću:

 

– HDZ, HSS, HSP AS– 9 vijećnika

 

– Grupa birača, nositelj liste Mario Elez – 3 vijećnika

– Grupa birača, nositelj liste Marijan Drnasin – 2 vijećnika

– SDP, HSU, HNS – 1 vijećnik

 

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka održana je 8. lipnja 2017. godine.

 

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA 

 

 

GRADSKO VIJEĆE – VIJEĆNICI (ažurirani podaci)

 

 

 1. Milenko Drljepan, HDZ, predsjednik Gradskog vijeća
 2. Filip Filipović, HSS, potpredsjednik
 3. Ivan Sluganović, HSP dr. Ante Starčević
 4. Marko Novoselac, HDZ
 5. Josip Mareljić, HDZ
 6. Ivan Žagar, HDZ
 7. Marija Čepo, HDZ
 8. Tomo Babić, HDZ
 9. Mile Matanović, HDZ
 10. Mario Elez, Grupa birača
 11. Ivica Breščaković, Grupa birača
 12. Natalija Šutalo, Grupa birača
 13. Marijan Drnasin, Grupa birača
 14. Zoran Popić, Grupa birača
 15. Marija Nuić, SDP

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Milenko Drljepan

32252 Otok

Trg kralja Tomislava 6/A

info@gradotok.tcloud.hr

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća

Filip Filipović, dipl. ing.

32252 Otok

Trg kralja Tomislava 6/A

info@gradotok.tcloud.hr

 

Tajnik Gradskog vijeća

Mirko Martinović, prof.

32252 Otok

Trg kralja Tomislava 6/A

032/373-351

info@gradotok.tcloud.hr

 

IZVJEŠĆA SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

 

Sve odluke Gradskog vijeća Grada Otoka u cijelosti su objavljene u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije koji možete pronaći OVDJE.

 

DNEVNI REDOVI SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

MANDAT 2013.-2017.

 

 

RADNA TIJELA

 

MANDATNA KOMISIJA

Ivan Žagar

Marija Čepo

Natalija Šutalo

 

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE

Marko Novoselac

Filip Filipović

Ivan Sluganović

Mario Elez

 

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN

 

 

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

 

 

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

 

 

ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE

 

 

ODBOR ZA IMENOVANJE ULICA I TRGOVA

 

 

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 

 

UPRAVNO VIJEĆE GRADSKE KNJIŽNICE

Mirko Martinović, predsjednik

Božana Filipović

Katica Novoselac

Antonela Jelić

Ankica Landeka

 

VRANJEVO d.o.o. za komunalne djelatnosti Otok

Josip Šarić, predsjednik Skupštine

 

Nadzorni odbor Vranjevo

Antun Nikolić, predsjednik

Marijan Novoselac (st.)

Marko Tadić

Stjepan Topalović

Mira Ljubić

 

UPRAVNO VIJEĆE OTOČKE RAZVOJNE AGENCIJE

Josip Šarić, predsjednik

Zvonimir Pućo

Berislav Vuković

 

UPRAVNO VIJEĆE PREDŠKOLSKE USTANOVE „PUPOLJAK“ OTOK

Marina Beuk, predsjednica

Jelena Jelić

 

Marijana Vujica

Ružica Štefanić

Mirta Marković

Marija Šimić

Marija Medić

 

 

ŠKOLSKI ODBOR OŠ JOSIPA LOVRETIĆA OTOK

Davor Šalamon

Zvonimir Pućo

Mario Đukić

Filip Filipović

Mirta Bolotin

Kristina Slunjski Živković

Ivan Abramović

 

ŠKOLSKI ODBOR OŠ „VLADIMIR NAZOR“ KOMLETINCI

Marija Čorić, predsjednica

Gordana Vujica

Alma Golubičić

Iva Ozdanovac

Stjepan Topalović

Marijan Novoselac

Josip Mareljić

 DNEVNI REDOVI SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

MANDAT 2017.-2021.

 

 

IZVJEŠĆA SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA MANDAT 2017.-2021.