Gradska uprava

Gradonačelnik: Josip Šarić, dipl.ing., tel. 395-320

 

Zamjenik gradonačelnika: Zvonimir Pućo, ing. el., tel. 373-350

 

 

– Marko Tadić, dipl. iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, tel. 373-351

 

– Pravo na pristup informacijamaGodišnje izvješće za 2015. godinuGodišnje izvješće za 2016. godinu.csvGodišnje izvješće za 2016. godinu.pdf

 

– Mirko Martinović, prof., viši savjetnik – tajnik Gradskog vijeća, službenik za informiranje, tel. 373-351, info@gradotok.tcloud.hr

 

– Biljana Jelinić, upr.prav., stručni suradnik za poslove socijalne skrbi, tel. 373-352

 

– Berislav Vuković, dipl. oec., savjetnik za financije, tel. 373-355

 

– Željka Ivančević – referent računovodstva, tel. 394-756

 

– Gordana Draženović – administrativna tajnica, tel. 395-320

 

– Josip Dabro – referent komunalnog gospodarstva-komunalni redar,

tel. 373-353

 

– Zlatko Matanović – komunalni referent – poljoprivredni redar, tel. 373-353

 

– Gordana Štifić – referent naplate prihoda, tel. 373-354

 

– Marija Šibonjić – pomoćni djelatnik (namještenik)