Savjetovanje s javnošću – Program poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva na području Grada Otoka za razdoblje 2018.-2020. godine

Savjetovanje s javnošću

 

Nacrt prijedloga :

  • Program poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva na području Grada Otoka za razdoblje 2018.-2020. godine

 

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Program poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva na području Grada Otoka za razdoblje 2018.-2020. godine koje možete pronaći OVDJE.

Program poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva na području Grada Otoka za razdoblje 2018.-2020. godine se donosi zbog jačanja položaja i uloge poduzetništva na području Grada Otoka.

Trajanje savjetovanja: od 02. svibnja 2018. godine do 01.lipnja 2018. godine.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

Savjetovanje s javnošću-Program razvoja ruralnog turizma i autohtone gastro ponude na području Grada Otoka za razdoblje od  2018. godine do 2020. godine

Savjetovanje s javnošću

 

Nacrt prijedloga :

  • Program razvoja ruralnog turizma i autohtone gastro ponude na području Grada Otoka za razdoblje od  2018. godine do 2020. godine

 

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Programa razvoja ruralnog turizma i  autohtone gastro ponude na području Grada Otoka za razdoblje od  2018. godine do 2020. godine koje možete pronaći OVDJE.,

 

Trajanje savjetovanja: od 02. svibnja 2018. godine do 01.lipnja 2018. godine.

Programa razvoja ruralnog turizma i  autohtone gastro ponude na području Grada Otoka za razdoblje od  2018. godine do 2020. godine se donosi zbog povećanja kvalitete i dodatne ponude kod poduzetnika u turizmu, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva. Cilj je potaknuti razvoj ostalih oblika održivog turizma na području Grada, tzv. selektivnih oblika turizma. Razvojem i unapređenjem dodatnih sadržaja u selektivnim oblicima turizma podigla bi se razina konkurentnosti poduzetnika u turizmu, a Grad Otok kao turistička destinacija postao bi atraktivniji za buduće investicije.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

 

 

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka koji možete pronaći OVDJE.

Trajanje savjetovanja: od 01. ožujka 2018. godine do 12. ožujka 2018. godine.

Odluka se donosi zbog potrebe usklađivanja Statuta Grada sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN broj 123/17).

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

 

Obrazloženje statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka.

Nacrt prijedloga Odluke o držanju kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o držanju kućnih ljubimaca koji možete pronaći OVDJE.

Trajanje savjetovanja: od 26. veljače 2018. godine do 12. ožujka 2018. godine.

Odluka se donosi zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o zaštiti životinja ( Narodne novine broj 102/17).

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Izgradnja poduzetničkog inkubatora Otok”

OBAVIJEST O JAVNOM SAVJETOVANJU

1-IZV.-Situacija

3-VIK-OO-Prizemlje

4-VIK-OO-Kat

12-IZV.-Zap. i Ist

13-IZV.-Južno-

14-IZV.-Sjeverno

DzN inkubator SAVJETOVANJE

Troškovnici PODUZETNIČKI INKUBATOR OTOK

OBRASCI inkubator SAVJETOVANJE

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Izgradnja poduzetničkog inkubatora Otok”

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave Izgradnja poduzetničkog inkubatora Otok.

Sukladno članku 198. stavak 3. ZJN 2016, Grad Otok stavlja nacrt  Dokumentacije o nabavi i Troškovnik za predmetni postupak javne nabave na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na svojim internetskim stranicama www. otok.hr te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoje  primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte Naručitelja javnanabavaotok@gmail.com  najkasnije do 29. prosinca 2017. godine.

Javno savjetovanje PODUZETNIČKI INKUBATOR

Dokumentacija o nabavi

Obrasci

Troškovnici

Nacrti: 1. IZV-Arhitektonska situacija

2. VIK-00-Prizemlje

4. VIK-00- Tlocrt kat

12-IZV – Zapadno i sistično pročelje

13-IZV – Južno pročelje

14-IZV – Sjeverno pročelje

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Savjetovanje s javnošću Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka, koji možete pronaći OVDJE.

Trajanje savjetovanja: od 15. prosinca 2017. godine do 16. siječnja 2018. godine.

Odluka se donosi zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom(članak 28, stavak 1.)  i Uredbom o gospodarenju otpadom po kojima su jedinice lokalne samouprave dužne na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

Nacrt prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Otoka

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada  Otoka, koji možete pronaći OVDJE.

Trajanje savjetovanja: od 17. studenog 2017. godine do 18. prosinca 2017. godine.

Odluka se donosi zbog potrebe unaprijeđenja i učinkovitosti rada gradske uprave. Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A