JAVNO SAVJETOVANJE – Odluka o komunalnom doprinosu

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu koji možete pronaći: Odluka o komunalnom doprinosu

 

Trajanje savjetovanja: od 13.studenog 2018. godine do 14.prosinca 2018.godine

Odluka se donosi zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/2018).

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem: Obrazac-odluka o komunalnom doprinosu na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

 

JAVNO SAVJETOVANJE – Odluka o komunalnoj naknadi

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi koji možete pronaći:

Odluka o komunalnoj naknadi

 

Trajanje savjetovanja: od 13. studenog 2018 do 14. prosinca 2018.godine

Odluka se donosi zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/2018).

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem Obrazac-odluka o komunalnoj naknadi na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

 

Savjetovanje s javnošću – Program poticanja primarne poljoprivrede na području Grada Otoka za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Savjetovanje s javnošću

 

Nacrt prijedloga :

  • Program poticanja primarne poljoprivrede na području Grada Otoka za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Program poticanja primarne poljoprivrede  na području Grada Otoka za razdoblje od 2018. do 2020. godine koje možete pronaći OVDJE.

Trajanje savjetovanja: od 02. svibnja 2018. godine do 01.lipnja 2018. godine.

Program poticanja primarne poljoprivrede  na području Grada Otoka za razdoblje od 2018. do 2020. godine se donosi zbog jačanja položaja i uloge poljoprivrede na području Grada Otoka

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

Savjetovanje s javnošću – Program poticanja zapošljavanja u poljoprivredi i ruralnog razvoja na području Grada Otoka za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Savjetovanje s javnošću

Nacrt prijedloga :

  • Program poticanja zapošljavanja u poljoprivredi i ruralnog razvoja na području Grada Otoka za razdoblje od 2018. do 2020. godine

 

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Program poticanja zapošljavanja u poljoprivredi i ruralnog razvoja na području Grada Otoka za razdoblje od 2018. do 2020. godine koje možete pronaći OVDJE.

Trajanje savjetovanja: od 02. svibnja 2018. godine do 01.lipnja 2018. godine.

Program poticanja zapošljavanja u poljoprivredi i ruralnog razvoja na području Grada Otoka za razdoblje od 2018. do 2020. godine se donosi zbog otvaranja radnih mjesta u poljoprivredi i poticanja ruralnog razvoja na području Grada Otoka.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

Savjetovanje s javnošću – Program poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva na području Grada Otoka za razdoblje 2018.-2020. godine

Savjetovanje s javnošću

 

Nacrt prijedloga :

  • Program poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva na području Grada Otoka za razdoblje 2018.-2020. godine

 

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Program poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva na području Grada Otoka za razdoblje 2018.-2020. godine koje možete pronaći OVDJE.

Program poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva na području Grada Otoka za razdoblje 2018.-2020. godine se donosi zbog jačanja položaja i uloge poduzetništva na području Grada Otoka.

Trajanje savjetovanja: od 02. svibnja 2018. godine do 01.lipnja 2018. godine.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

Savjetovanje s javnošću-Program razvoja ruralnog turizma i autohtone gastro ponude na području Grada Otoka za razdoblje od  2018. godine do 2020. godine

Savjetovanje s javnošću

 

Nacrt prijedloga :

  • Program razvoja ruralnog turizma i autohtone gastro ponude na području Grada Otoka za razdoblje od  2018. godine do 2020. godine

 

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Programa razvoja ruralnog turizma i  autohtone gastro ponude na području Grada Otoka za razdoblje od  2018. godine do 2020. godine koje možete pronaći OVDJE.,

 

Trajanje savjetovanja: od 02. svibnja 2018. godine do 01.lipnja 2018. godine.

Programa razvoja ruralnog turizma i  autohtone gastro ponude na području Grada Otoka za razdoblje od  2018. godine do 2020. godine se donosi zbog povećanja kvalitete i dodatne ponude kod poduzetnika u turizmu, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva. Cilj je potaknuti razvoj ostalih oblika održivog turizma na području Grada, tzv. selektivnih oblika turizma. Razvojem i unapređenjem dodatnih sadržaja u selektivnim oblicima turizma podigla bi se razina konkurentnosti poduzetnika u turizmu, a Grad Otok kao turistička destinacija postao bi atraktivniji za buduće investicije.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

 

 

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka koji možete pronaći OVDJE.

Trajanje savjetovanja: od 01. ožujka 2018. godine do 12. ožujka 2018. godine.

Odluka se donosi zbog potrebe usklađivanja Statuta Grada sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN broj 123/17).

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

 

Obrazloženje statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka.

Nacrt prijedloga Odluke o držanju kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o držanju kućnih ljubimaca koji možete pronaći OVDJE.

Trajanje savjetovanja: od 26. veljače 2018. godine do 12. ožujka 2018. godine.

Odluka se donosi zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o zaštiti životinja ( Narodne novine broj 102/17).

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Izgradnja poduzetničkog inkubatora Otok”

OBAVIJEST O JAVNOM SAVJETOVANJU

1-IZV.-Situacija

3-VIK-OO-Prizemlje

4-VIK-OO-Kat

12-IZV.-Zap. i Ist

13-IZV.-Južno-

14-IZV.-Sjeverno

DzN inkubator SAVJETOVANJE

Troškovnici PODUZETNIČKI INKUBATOR OTOK

OBRASCI inkubator SAVJETOVANJE

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Izgradnja poduzetničkog inkubatora Otok”