POZIV NA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA CENTAR I U OTOKU

JAVNI UVID- 27. veljače do 06. ožujka 2021. godine

JAVNO IZLAGANJE- 02. ožujka 2021.godine s početkom u 11,00 sati putem livestream servisa.

Livestream servisu moguće je pristupiti koristeći sljedeći link: https://us02web.zoom.us/j/82762783008

Tijekom javnog izlaganja sudionici mogu postavljati pitanja i primjedbe putem:

  • lifestream servisa
  • dostupnog kontakt broja telefona 099/301-9309
  • e-mail adrese: info@gradotok.tcloud.hr

 

UPU-Centar I. u Otoku – izmjene i dopune – SAZETAK

UPU-Centar I. u Otoku – izmjene i dopune – PRIJEDLOG

1.Koristenje i namjena povrsina_pp

2.A. Promet_pp

2.B. Elektronicke kominikacije i energetski sustav_pp

2.C. Vodnogospodarski sustav_pp

3. Uvjeti koristenja uredenja i zastite povrsina_pp

4. Nacin i uvjeti gradnje_pp

 

Izvješće o javnoj raspravi-IZMJENE I DOPUNE UPU CENTAR I U OTOKU

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA CENTAR I U OTOKU

Poziv na javnu raspravu sa izmjenom termina javnog uvida

JAVNI UVID- 22 travnja.-23. svibnja 2020. godine

JAVNO IZLAGANJE- 12. svibnja 2020. godine s početkom u 11,00 sati putem livestream servisa.

Livestream servisu moguće je pristupiti koristeći sljedeći link: https://us04web.zoom.us/j/76744489846

Tijekom javnog izlaganja sudionici mogu postavljati pitanja i primjedbe putem:

1. Koristenje i namjena povrsina_pp

2.A. Promet_pp

2.B. Elektronicke kominikacije i energetski sustav_pp

2.C. Vodnogospodarski sustav_pp

3. Uvjeti koristenja uredenja i zastite povrsina_pp

4. Nacin i uvjeti gradnje_pp

Naputak_ JLS i Zavodi 20 03 2020

UPU Centar I. u Otoku – PRIJEDLOG

UPU Centar I. u Otoku – SAZETAK

 

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Centar I. u Otoku

Ponovna javna rasprava o prijedlogu IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka sa prilozima

Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka

PPUG Otok – IV izmjene i dopune – SAZETAK PJR

PPUG Otok – IV izmjene i dopune – PRIJEDLOG PJR

1. Koristenje i namjena povrsina_pppjr

2.A. Promet_posta_TK_pppjr

2.B. Energetski sustav_pppjr

2.C.Vodoopskrba_odvodnja_otpad_pppjr

2.D. Uredenje vodotoka_melioracijska odvod_pppjr

3. Uvjeti za koristenje_pppjr

4.A. GP Otok_pppjr

4.B. GP Komletinci_pppjr

 

PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OTOKA – JAVNI UVID

U tijeku je javna rasprava o Prijedlogu  IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja.

Dana 19. ožujka u 11 sati u gradskoj vijećnici održano je javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, Vijeća mjesnih odbora, predstavnike nadležnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela.

Javnom izlaganju prisustvovali su predstavnici tvrtke CPA d.o.o. kao stručnog izrađivača Prostornog plana, predstavnici Hrvatskih šuma, Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša VSŽ, ORA-e i Grada Otoka.

Javna rasprava i javni uvid traju do 22. ožujka do kada je moguće davati pisana očitovanja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana.