Poziv svim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i poljoprivrednim obrtnicima iz Otoka i Komletinaca

Pozivamo sva obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poljoprivredne obrtnike sa područja Otoka i Komletinaca na radni sastanak koji će se održati dana   27. ožujka  2021. godine, u Bioekološko edukacijskom centru Virovi, sa početkom u 10:00  sati vezano za suradnju sa gradom Otokom i ustanovom Virovi u svrhu turističke promidžbe i djelovanja na području Grada.

Poziv je otvoren do  četvrtka, 25. ožujka 2021. godine.

Svrha sastanka je prezentacija ustanove Virovi i razgovor oko eventualnog partnerstva i detaljima u vezi sa Ustanovom a koja se odnosi na razvoj ruralnog turizma  u Gradu Otoku. Potencijalni partneri na projektu mogu biti poljoprivredni obrtnici i registrirana obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Obvezna je potvrda prisustva na mail: vrataspacvanskogbazena@gmail.com kao i poštivanje svih preporučenih epidemioloških mjera i obvezno nošenje zaštitne maske.

 U slučaju većeg broja zainteresiranih, postoji mogućnost održavanja sastanka u dvije grupe.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OTOKA DONIJELO PAKET MJERA ZA DJELATNOSTI KOJE SU NAJVIŠE POGOĐENE PANDEMIJOM KORONAVIRUSA

Uslijed novonastale situacije i posljedica koje pandemija ostavlja na gospodarstvo, Grad Otok provodi gospodarsku mjeru za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize kako bi se održala likvidnost i kako bi se zadržala postojeća radna mjesta.

Prva je od odluka interventna jednokratna novčana pomoć čiji korisnici mogu biti pravne i fizičke osobe koje su mikro-poduzetnici (manje od 10 zaposlenih), a odnosi se na ugostiteljske objekte, pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu).

Korisnici moraju imati sjedište na području Grada Otoka, moraju imati najmanje jednog zaposlenog u trenutku prijave, korisnici koji nisu otpustili nijednog zaposlenika te nemaju dugovanja po osnovi javnih davanja te su u cijelosti u privatnom vlasništvu. Svakom će se korisniku koji zadovoljava uvjete dodijeliti nenamjenska jednokratna novčana pomoć u fiksnom iznosu i to:

  • iznos od 5.000,00 kuna po zaposlenom djelatniku za gospodarske subjekte koji se bave ugostiteljstvom
  • iznos od 3.000,00 kuna po zaposlenom djelatniku za uslužne djelatnosti – frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri…

 

Također, stopa je prireza porezu na dohodak smanjena sa 10 % na 5 %.

 

Treća je mjera da se ugostitelji s područja Otoka i Komletinaca oslobađaju plaćanja za zakup javnih površina (terase) za cijelu godinu, također trgovci se oslobađaju plaćanja zakupa javne površine radi izlaganja-prodaje robe ispred trgovačkog objekta.

 

O početku ćemo i detaljima natječaja pravovremeno izvijestiti.

 

Javni poziv za dodjelu uskrsnice za umirovljenike

Pozivamo građane Otoka i Komletinaca, umirovljenike ili osobe koje nemaju stalna primanja, a starije su od 65 godina, da podnesu zahtjev za dodjelu uskrsnice za umirovljenike.

Grad Otok isplatit će novčanu potporu u jednokratnom iznosu osobama iz Otoka i Komletinaca koje podnesu potpune zahtjeve a koje ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva:

  • u iznosu od 300,00 kuna, ukoliko mjesečna primanja podnositelja zahtjeva iznose do 3.000,00 kuna, 
  • u iznosu od 300,00 kuna, ukoliko podnositelj zahtjeva ne ostvaruje mirovinu, a stariji je od 65 godina, 
  • u iznosu od 200,00 kuna, ukoliko mjesečna primanja podnositelja zahtjeva iznose više od 3.000,00  kuna.

 

Pod pojmom mjesečnih primanja smatraju se domaće i inozemne mirovine.

 

Zahtjev se podnosi putem obrasca koji se preuzima u Gradskoj upravi Grada Otoka (Trg kralja Tomislava 6/A, Otok)  ili na službenoj web stranici www.otok.hr.

Uz zahtjev je potrebno priložiti dokaz o visini mirovine (zadnji odrezak ili potvrdu iz banke), za korisnike koji nemaju prihode dostaviti potvrdu iz Hrvatskog zavoda za Mirovinsko osiguranja da nisu korisnici mirovinskog osiguranja, presliku osobne iskaznice i presliku bankovnog računa. 

Popunjeni se obrasci i tražena dokumentacija predaju u Gradskoj upravi Grada Otoka svaki radni dan od 8:30 do 15:00 sati ili putem e mail-a na: info@gradotok.tcloud.hr, ili u Mjesnom odboru u Komletincima svakim radnim danom  od 8 do 12 sati, u ulici B. Radića 17.

Javni poziv otvoren je do 2. travnja 2021. godine.

 

ZAHTJEV za isplatu uskrsnice umirovljenicima

IZJAVA O SUGLASNOSTI

                               

 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA CENTAR I U OTOKU

JAVNI UVID- 27. veljače do 06. ožujka 2021. godine

JAVNO IZLAGANJE- 02. ožujka 2021.godine s početkom u 11,00 sati putem livestream servisa.

Livestream servisu moguće je pristupiti koristeći sljedeći link: https://us02web.zoom.us/j/82762783008

Tijekom javnog izlaganja sudionici mogu postavljati pitanja i primjedbe putem:

  • lifestream servisa
  • dostupnog kontakt broja telefona 099/301-9309
  • e-mail adrese: info@gradotok.tcloud.hr

 

UPU-Centar I. u Otoku – izmjene i dopune – SAZETAK

UPU-Centar I. u Otoku – izmjene i dopune – PRIJEDLOG

1.Koristenje i namjena povrsina_pp

2.A. Promet_pp

2.B. Elektronicke kominikacije i energetski sustav_pp

2.C. Vodnogospodarski sustav_pp

3. Uvjeti koristenja uredenja i zastite povrsina_pp

4. Nacin i uvjeti gradnje_pp

 

Izvješće o javnoj raspravi-IZMJENE I DOPUNE UPU CENTAR I U OTOKU

IZVJEŠĆE SA 33. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA

 

Gradsko vijeće Grada Otoka održalo 2. studenog svoju 33. sjednicu pod predsjedanjem Milenka Drljepana, predsjednika vijeća, na kojoj je donešeno nekoliko značajnih odluka. Ponajprije je usvojena Odluka o izvršenju Proračuna grada Otoka za prvih šest mjeseci ove godine, a potom i prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otoka za 2020. godinu. Prethodno planiran Proračun u iznosu 50.838.000,00 kn povećan je na 55.238.000,00 kn. Prema riječima Berislava Vukovića, pročelnika za financije i proračun, razlog donošenja ovog rebalansa proračuna je povećanje prihoda i rashoda zbog provedbe projekata Izgradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića i Vrata spačvanskog bazena odnosno komunalnih aktivnosti kao što su: rekonstrukcija ulice Alojzija Stepinca u Otoku, kupovina zemljišta, izgradnja pristaništa i postavljanje javne rasvjete na Virovima, uređenje wellnes sadržaja u Bioekološko – edukacijskom centru i sl. Na potrebu za rebalansom utjecalo je i smanjenje poreznih prihoda uslijed pandemije koronavirusom. Na prijedlog gradonačelnika Josipa Šarića u rebalans proračuna je uvrštena i kupnja kombi vozila za potrebe komletinačkih udruga i ostale opravdane potrebe građana Komletinaca. Gradsko vijeće prihvatilo je ponudu za otkup zemljišta u vlasništvu župe Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije iz Komletinaca u svrhu proširenja mjesnog groblja i parkirališta uz groblje.
Donesena je Odluka o kupnji nekretnine u ulici Vladimira Nazora u Otoku u svrhu izgradnje nove ulice. Naime, nedavno usvojenim Urbanističkim planom uređenja Centar I u Otoku, predviđena je izgradnja nove ulice za čiju je realizaciju potrebno otkupiti navedenu nekretninu. Izgradnjom ove ulice planira se stvoriti nova građevinska zona u kojoj bi se mogli realizirati projekti Grada poput izgradnje muzeja, galerije, stambenih zgrada i sl.
Gradonačelnik Josip Šarić podnio je i izvješće o svom radu za prvih šest mjeseci 2020. godine. Izvješćem su bili obuhvaćeni razvojni, komunalni i infrastukturni projekti, kako završeni tako i projekti u tijeku te novi projekti sa svrhom razvoja gospodarstva i podizanja kvalitete života na području grada. Gradonačelnik je vijećnicima podnio izvješće i o svim poduzetim aktivnostima na suzbijanju pandemije koronavirusa, napomenuvši da u prvom polugodištu do kraja lipnja Stožer civilne zaštite Grada Otoka nije zabilježio niti jednu zaraženu osobu.