IZVJEŠĆE SA 33. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA

 

Gradsko vijeće Grada Otoka održalo 2. studenog svoju 33. sjednicu pod predsjedanjem Milenka Drljepana, predsjednika vijeća, na kojoj je donešeno nekoliko značajnih odluka. Ponajprije je usvojena Odluka o izvršenju Proračuna grada Otoka za prvih šest mjeseci ove godine, a potom i prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otoka za 2020. godinu. Prethodno planiran Proračun u iznosu 50.838.000,00 kn povećan je na 55.238.000,00 kn. Prema riječima Berislava Vukovića, pročelnika za financije i proračun, razlog donošenja ovog rebalansa proračuna je povećanje prihoda i rashoda zbog provedbe projekata Izgradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića i Vrata spačvanskog bazena odnosno komunalnih aktivnosti kao što su: rekonstrukcija ulice Alojzija Stepinca u Otoku, kupovina zemljišta, izgradnja pristaništa i postavljanje javne rasvjete na Virovima, uređenje wellnes sadržaja u Bioekološko – edukacijskom centru i sl. Na potrebu za rebalansom utjecalo je i smanjenje poreznih prihoda uslijed pandemije koronavirusom. Na prijedlog gradonačelnika Josipa Šarića u rebalans proračuna je uvrštena i kupnja kombi vozila za potrebe komletinačkih udruga i ostale opravdane potrebe građana Komletinaca. Gradsko vijeće prihvatilo je ponudu za otkup zemljišta u vlasništvu župe Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije iz Komletinaca u svrhu proširenja mjesnog groblja i parkirališta uz groblje.
Donesena je Odluka o kupnji nekretnine u ulici Vladimira Nazora u Otoku u svrhu izgradnje nove ulice. Naime, nedavno usvojenim Urbanističkim planom uređenja Centar I u Otoku, predviđena je izgradnja nove ulice za čiju je realizaciju potrebno otkupiti navedenu nekretninu. Izgradnjom ove ulice planira se stvoriti nova građevinska zona u kojoj bi se mogli realizirati projekti Grada poput izgradnje muzeja, galerije, stambenih zgrada i sl.
Gradonačelnik Josip Šarić podnio je i izvješće o svom radu za prvih šest mjeseci 2020. godine. Izvješćem su bili obuhvaćeni razvojni, komunalni i infrastukturni projekti, kako završeni tako i projekti u tijeku te novi projekti sa svrhom razvoja gospodarstva i podizanja kvalitete života na području grada. Gradonačelnik je vijećnicima podnio izvješće i o svim poduzetim aktivnostima na suzbijanju pandemije koronavirusa, napomenuvši da u prvom polugodištu do kraja lipnja Stožer civilne zaštite Grada Otoka nije zabilježio niti jednu zaraženu osobu.

OBAVIJEST O CIJEPLJENJU ZA SEZONSKU GRIPU

Cijepljenje protiv sezonske gripe u Otoku započinje 19. listopada.

Način cijepljenja bit će drugačiji zbog epidemiološke situacije potrebe – mjerenje temperature svakom pacijentu te bilježenje točnog vremena kada je cijepljenje obavljeno. Cijepljenje će se obavljati u vremenu od 11 i 30 do 12 i 30 u prijepodnevnoj smjeni i od 17 do 18h u poslijepodnevnoj smjeni, u smjeni doktora čiji ste pacijent.

Cijepljenje ćemo vršiti na ulazu u čekaonicu s dvorišne strane, pacijenti će čekati vani na udaljenosti po dva metra, takve su preporuke MZ.

 

Hvala na razumijevanju!

 

dr. med. Mehmed Bajramović

dr. med. Ana Tunjić Ćaleta

AKTUALIZIRANA TEMELJITA OBNOVA ŽUPNE CRKVE U KOMLETINCIMA

Inicijativu je gradonačelnika Josipa Šarića za ponovno aktualiziranje obnove župne crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Komletincima objeručke prihvatio nadbiskup mons. Đuro Hranić organiziranjem susreta 21. rujna u nadbiskupijskom ordinarijatu Đakovačko-osječke nadbiskupije na kojemu su sudjelovali pomoćni biskup mons. Ivan Ćurić, preč. Mato Gašparović, ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera, svi članovi Ekonomskog vijeća župe Komletinci na čelu sa župnikom Ivanom Petričevićem, predsjednik Mjesnog odbora Komletinci te predstavnici Grada Otoka.

Zaključeno je da će se najprije od Konzervatorskog odjela u Vukovaru zatražiti stavljanje crkve pod zaštitu Ministarstva kulture i medija kako bi se utvrdilo postojeće stanje i izradio stručni elaborat cjelovite obnove sa troškovnikom. Crkva u Komletincima izgubila je status zaštićene zbog određenih propusta kod prvotne djelomične obnove, pojavila se vlaga u zidovima zbog koje sada, najvećim dijelom izvana, ali djelomično i u unutrašnjosti župne crkve već duži niz godina obijena žbuka radi isušivanja zidova. Osim toga, zbog navedenih su propusta oštećene freske koje su nekada postojale na stropu i zidovima.

Prema riječima mons. Hranića, u tijeku je izgradnja svećeničkog doma za umirovljene svećenike u Đakovu koja je financijski vrlo zahtjevna i potrajat će sljedeće dvije godine. Nakon izgradnje svećeničkog doma nadbiskupija će imati veće mogućnosti sufinanciranja obnove župne crkve u Komletincima.

Za početak su Đakovačko-osječka nadbiskupija i Grad Otok osigurali inicijalna sredstva u ukupnom iznosu od 100 tisuća kuna za potrebne istražne radove radi izrade stručnog elaborata na temelju kojega bi se pristupilo postupnoj, ali temeljitoj obnovi župne crkve pod nadzorom Ministarstva kulture i medija, kako bi ona u što većoj mjeri vratila svoj izvorni izgled. Prema riječima gradonačelnika Šarića, Grad Otok sufinancirat će obnovu župne crkve s polovinom ukupne vrijednosti obnove, prateći dinamiku radova koja će biti ugovorena sa župom u suglasju s Đakovačko-osječkom nadbiskupijom koja će najvećim dijelom sufinancirati obnovu, a određena se sredstva očekuju i od Ministarstva kulture i medija.

Javni poziv za financiranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima

Na temelju Odluke Gradonačelnika o financiranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima (od 14. rujna 2020.) raspisan je Javni poziv kojim se pozivaju roditelji/skrbnici učenika smještenih u učeničkim domovima da podnesu zahtjev za financiranje troškova smještaja. Učenicima srednjih škola koji su smješteni u učeničkim domovima, a imaju prebivalište na području Otoka ili Komletinaca, Grad Otok financirat će troškove smještaja u stopostotnom iznosu.

Uz Zahtjev, potrebno je priložiti:

  1. Potvrdu o upisu u srednju školu,
  2. Presliku ugovora o smještaju u učenički dom,
  3. Izjavu da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju (na obrascu),
  4. Dokaz o prebivalištu učenika (uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice),
  5. Dokaz o prebivalištu roditelja/skrbnika (preslika osobne iskaznice).

Obrasci tražene dokumentacije mogu se preuzeti na službenoj web stranici Grada Otoka i Gradskoj upravi (Trg kralja Tomislava 6/A, Otok).

Javni poziv otvoren je do 30. rujna 2020. godine.

 

Odluka o financiranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima

Javni poziv za financiranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima

Zahtjev OBRAZAC

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o suglasnosti

 

10 RADNIKA U JAVNIM RADOVIMA KROZ SLJEDEĆIH 6 MJESECI U OTOKU I KOMLETINCIMA

10 naših sugrađana danas je započelo raditi u sklopu provedbe javnih radova. Mjera je ovo aktivne politike zapošljavanja Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Vinkovci, a inicijator je Grad Otok. Ciljane su skupine bile osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a svi su kriteriji za odabir bili zadani.
Ugovori su sklopljeni od 1. rujna 2020. do 28. veljače 2021. godine.