Izvješće s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Otoka

Gradsko vijeće je 29. lipnja održalo drugu radnu sjednicu na kojoj je usvojilo Poslovnik o radu i izabralo preostala radna tijela: Odbor za financije i proračun, Odbor za imenovanje ulica i trgova, Odbor za prostorno uređenje i Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, te donijelo niz drugih odluka. Donešena je odluka o usvajanju izvršenja proračuna Grada Otoka za 2020., sa izvješćima o izvršenju Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture te utroška sredstava šumskog doprinosa. Također je prihvaćeno i Financijsko izvješće Vranjeva d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2020. Vijećnici su usvojili pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja Centar I. u Otoku te dali suglasnost Dječjem vrtiću Pupoljak na Pravilnik o jednostavnoj nabavi. Usvojena je Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću za 2021. te Odluka o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela.

Tvrtki Bjelin je odlukom vijećnika, uz suglasnost Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, omogućeno korištenje vodocrpilišta Skorotinci. U svrhu polaganja kabla HEP-a u smjeru novoizgrađenog Bioekološko-edukacijskog centra Virovi donešena je odluka o ustanovljenju prava služnosti u korist HEP-a.  

Odlukom vijećnika na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će se održati 13. srpnja uručit će se  plaketa bivšem županu Boži Galiću za doprinos razvoju Grada Otoka, Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Komletinci za doprinos u području društvenog i kulturnog života Grada Otoka i naselja Komletinci,  Lovačkom društvu „Jelen“ Otok u povodu 90 godina rada i djelovanja  te KUD-u „Josip Lovretić“ Otok u povodu 50 godina rada i djelovanja, te promicanje kulturne baštine. Medalja će biti uručena ŠRD „Starovirac“ Otok u povodu 10 godina rada i djelovanja i  Martinu Šokčeviću, članu DVD-a Otok za doprinos razvoju vatrogastva. Priznanje Grada biti će uručeno Himzi Nuhanoviću za doprinos razvoju kulture.