Savjetovanje s javnošću: Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka koji možete pronaći OVDJE

Trajanje savjetovanja: od 22. siječnja 2021. godine do 10. veljače 2021. godine.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i pravne poslove izradio je Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otok kako bi se ispunila obveza usklađivanja Statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 144/20) i Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj: 144/20). Sukladno navedenim propisima ovim Nacrtom Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka predlažu se izmjene i dopune odredbi koje se tiču raspisivanja referenduma, zborova građana, podnošenja peticija građana, broja članova Gradskog vijeća (umjesto dosadašnjih 15 zakon propisuje 13 članova Gradskog vijeća kao jedinicu lokalne samouprave koja ima do 10 000 stanovnika), naknade članovima Gradskog vijeća (Zakon određuje najvišu granicu ukupne godišnje neto naknade po članu Gradskog vijeća, kao i uvećanje iste naknade za predsjednika odnosno potpredsjednika Gradskog vijeća), uvjete za mogućnost održavanja sjednica Gradskog vijeća elektroničkim putem, ukidanje dužnosti zamjenika gradonačelnika.

Izmjene i dopune Statuta Grada Otoka stupile bi na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Otoka osim odredbi koje imaju odgođeno stupanje na snagu sukladno izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

 

Obrazac-Izvješća-o-savjetovanju-s-javnošću

Otvoreni postupak savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Otoka

Poštovani,

 

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Otoka koju možete pronaći OVDJE.

 

Trajanje savjetovanja: od 13. siječnja 2021. godine do 01. veljače 2021. godine.

 

Obrazloženje:

Zakon o lokalnim porezima (”Narodne novine” broj 115/16. i 101/17) u članku 20. propisuje vrste poreza koje mogu uvesti jedinice lokalne samouprave: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.

Člankom 21. Zakona, propisana je stopa prireza porezu na dohodak do 12% za gradove sa manje od 30.000,00 stanovnika.

Obzirom da se prirez porezu na dohodak utvrđuje po stopi koju odredi Gradskog vijeće, predlaže se smanjenje stope prireza na 5%.

Člankom 42. propisano je da jedinice lokalne samouprave mogu tijekom godine mijenjati svoje odluke o prirezu porezu na dohodak, a koje se moraju objaviti u ”Narodnim novinama”, a stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem  su objavljene.

 

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem OBRASCA  na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

Prikupljanje stočne hrane za pomoć potresom pogođenim područjima

KoGrad Otok i LAG Bosutski niz u suradnji sa Općom poljoprivrednom zadrugom Otok i Cezareja d.o.o., organizira prikupljanje pomoći u stočnoj hrani za Centralno skladište u Glini. Donacije je potrebno pakirati u vreće cca 50 kg radi lakše distribucije.

Donacije se prikupljaju radnim danom od 12. do 18. siječnja 2021. u vremenu od 9 do 12 sati, od građana iz Otoka u Općoj poljoprivrednoj zadruzi Otok, Ulica Bana Jelačića 17, te od građana Komletinaca u Cezareji d.o.o. u Poduzetničkoj zoni Otok.

Javni poziv za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2020./2021.

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Otoka o objavi javnog poziva za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2020./2021.

Povjerenstvo za stipendiranje studenata raspisuje Javni poziv za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2020./2021.

Javni poziv za dodjelu stipendija

Natječaj traje do 29. siječnja 2021. Pravo na stipendiju mogu ostvariti svi redovni studenti koji imaju prebivalište na području Grada Otoka i ne primaju drugu stipendiju.

 

Odluka o objavi javnog poziva za dodjelu stipendija

Izjava o suglasnosti – obrazac

Zahtjev – obrazac

Izjava – obrazac

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa i projekata u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Otoka za 2021. godinu

Javni natječaj – Socijalna skrb i zdravstvena zaštita

Opis programa

Upute za natječaj – Socijalna skrb i zdravstvena zaštita

Obrazac proračuna – Soc. skrb i zdrav. zaštita

Pravilnik za udruge – socijalna skrb i zdravstvena zaštita

Obrazac – Izjava o nekažnjavanju

Obrazac – Izjava o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac – Izjava o partnerstvu

Obrazac – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu Grada Otoka za 2021. godinu

Javni natječaj – Šport

Pravilink za udruge

Upute za natječaj – šport

Opis programa

Obrazac proračuna – šport

Obrazac – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac – Korištenje sportskih dvorana i drugih objekata

Obrazac – Izjava o partnerstvu

Obrazac – Izjava o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac – Izjava o nekažnjavanju