Grad Otok usvojio mjere pomoći gospodarstvu

S obzirom na situaciju s proširenjem epidemije virusa koja se odražava na gospodarsko djelovanje poduzetnika na području cijele Republike Hrvatske pa tako i grada Otoka, a s ciljem pomoći poduzetnicima, obrtnicima te građanima usvojili smo nekoliko mjera pomoći.

Mjere se odnose na područja iz djelokruga rada Grada Otoka na koje možemo kao JLS utjecati.
Mišljenja smo kako kombinacijom mjera koje donosi Vlada RH i naših mjera možemo pomoći u poslovanju poduzetnika.
S obzirom na utjecaj epidemije na poslovanje koje se mora odvijati i u ovakvim uvjetima žurno smo putem elektronske sjednice Gradskog vijeća donijeli odluku o mjerama pomoći kako bi se što prije moglo početi s primjenjivanjem.

Usvojene mjere su:

1.Obustavlja se od primjene provedba obveza iz Programa poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva na području  Grada Otoka za razdoblje od 2018.- 2020. (Mjera1.1.: Potpore za otvaranje novih radnih mjesta, novo zapošljavanje i samozapošljavanje) („Službeni vjesnik“  Vukovarsko – srijemske županije br. 17/18) i Programa poticanja zapošljavanja u poduzetništvu, obrtništvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Otoka za razdoblje od 2019.- 2020 („Službeni vjesnik“  Vukovarsko – srijemske županije br. 09/19) za pravne i fizičke osobe koje obavljaju neku od gospodarskih djelatnosti čiji se rad obustavlja ili ograničava mjerama Stožera Civilne zaštite RH za proglašeni period obustave rada.

Ova mjera se odnosi na Programe kojima  Grad Otok sufinancira plaću novozaposlenih djelatnika na period 3 godine. Obustava se odnosi na one poduzetnike koji ne mogu obavljati svoju djelatnost te po završetku obustave rada mogu nastaviti koristiti odobreno sufinanciranje od strane grada Otoka.

2.Odobrava se potpuno oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020.godine poduzetnicima — pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju neku od gospodarskih djelatnosti čiji se rad obustavlja ili ograničava mjerama Stožera Civilne zaštite RH.

 

3.Obveznici plaćanja zakupa oslobađaju se obveza plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Otoka i javne površine, za proglašeni period obustave rada. 

4.Za vrijeme  obustave redovitog  rada vrtića Pupoljak u razdoblju od  16. 03. 2020.g. do obustave mjere, roditelji koji neće koristiti usluge vrtića (deżurstvo) oslobađaju se obveze plaćanja cjelodnevnih i poludnevnih programa ranog i predškolskog odgoja.

5.Grad Otok nastavlja sufinanciranje mjesečne cijene redovitog rada vrtića za djecu s područja grada Otoka koja pohađaju vrtiće izvan grada Otoka u iznosu u kojem je Grad Otok i dosada sufinancirao mjesečnu cijenu vrtića uz uvjet da početkom redovitog     rada vrtića djeca nastave koristiti uslugu redovitog rada vrtića 

6.U narednom razdoblju od 6 mjeseca obustavlja se pokretanje postupaka prisilne naplate  potraživanja Grada Otoka, osim u slučajevima nastupa zastare potraživanja u tom periodu.

 

Za sada je ovo prvi paket mjera te ovisno o razvoju situacije i potencijalnih problema koji će nastajati Grad će svakako razmisliti o pripremi novih mjera. 

 

                        

UPUTA o načinu izdavanja propusnica na temelju okolnosti iz točke II. Odluke o zabrani napuštanja mjesta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 35/20)

I.

S obzirom na upite stožera civilne zaštite te pravnih i fizičkih osoba, radi ujednačavanja postupanja daje se uputa o načinu izdavanja propusnica na temelju okolnosti iz točke II. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Odluka).

II.

Nalaže se stožerima civilne zaštite da propusnice zbog okolnosti iz točke II. stavka 1. podtočke e)  Odluke:

  • iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, izdaju maksimalno restriktivno u doista nužnim slučajevima (nužnim slučajem smatra se i kupnja hrane i hranjenje životinja).

U zahtjevu potrebno je navesti osobne podatke i razlog traženja propusnice.

Preporuča se da se propusnice izdaju elektronskim putem na temelju zahtjeva upućenih elektronskom poštom ili drugim načinom bez socijalnog kontakta, a da se u Stožer civilne zaštite građani obraćaju osobno samo iznimno, ako nikako ne mogu drugačije zatražiti propusnicu.

 

III.

Traži se od pravnih osoba koja izdaju propusnice zbog okolnosti iz točke II. stavka 1. Odluke

  • podtočke a) – promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
  • podtočke b) – dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
  • podtočke c) – izvješćivanje javnosti,
  • podtočke f) (putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće (npr. održavanje komunikacijskih i informacijskih sustava).

da izrade procjenu nužno potrebnog osoblja i da propusnice izdaju samo osobama koje su neophodno potrebne za obavljanje poslova i djelatnosti za funkcioniranje zajednice.

Organiziranje izdavanja propusnica treba organizirati elektronskim putem ili drugim primjernim putem bez socijalnog kontakta kad god je to moguće.

 

 

 

IV.

Izabrani liječnici obiteljske medicine koji izdaju propusnice zbog  okolnosti iz točke II., stavka 1., podtočke d) – potrebna hitna medicinska skrb, trebaju organizirati izdavanje propusnica, kad je to moguće temeljem medicinske dokumentacije, elektronskim putem ili drugim primjerenim putem bez socijalnog kontakta.

V.

Čelnici žurnih i operativnih službi koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19 (točka II., stavak 1., podtočka g), dužni su službenicima, koji nemaju službene policijske značke i službene vojne iskaznice ( njima propusnice nisu potrebne jer im službena iskaznice zamjenjuju propusnice ), a potrebni su u sprječavanju širenja bolesti COVID-19, izdavati propusnice bez socijalnog kontakta kad god je to moguće.

 

VI.

Osobe kojima su propusnice izdane elektronskim putem propusnice mogu koristiti na način da ih isprintaju ili imaju u elektroničkom obliku ( npr. mobilnom aparatu ).

VII.

 

Stožeri civilne zaštite dužni su s ovom Uputom upoznati sve na koje se odnosi i javnost.

 

Dostaviti:

1.        Operativnom centru Civilne zaštite,

na daljnju dostavu

2.         Pismohrani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahtjev za propusnice!!!

Dolje je priložen zahtjev za izdavanje propusnica koji možete predati radnim danom u terminima od 09.00 – 13.00 sati, isti će se razmotriti, te će se propusnica dobiti sljedeći radni dan. Hitni slučajevi će biti razmotreni odmah.
Ako ste u mogućnsti popunjenje prijavnice možete dostaviti na mail info@gradotok.tcloud.hr ili stozer.czotok@gmail.com

U slučaju dolaska molimo radi prevencije kada dolazite ako ste u mogućnosti da nosite maske i rukavice.

ZAHTJEV preuzmite OVDJE.

Odluke Stožera Civilne zaštite RH o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva te Odluku o privremenoj obustavi javnoga prometa

Skrećemo pažnju na Odluke Stožera Civilne zaštite RH o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva te Odluku o privremenoj obustavi javnoga prometa.

Molimo građane da se drže uputa koje nalaže Stožer Civilne zaštite, te Hrvatski zavod za javno zdravstvo, čuvajmo sebe i ljude oko sebe. #ostanidoma #čuvajmozdravlje

Mjere Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije za sprječavanje širenja virusa COVID-19

– Naložiti odgodu svih okupljanja stanovništva na otvorenom ili zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja, treninge,kulturne priredbe,

– Pozivaju se nadležne službe gradova i općine da ne izdaju nikakva rješenja ili odobrenja za korištenja javnih površina i prostora, a sva eventualno izdana rješenja ili odobrenja staviti izvan snage,

– Ograničiti izravan rad sa strankama, kontakte omogućiti putem telefona, pošte ili e-maila

– Naložiti privremeno zatvaranje gradskih knjižnica, čitaonica i muzeja,

– Preporučiti obustavu rada gradskih i općinskih tržnica do daljnjeg radi sprječavanja vrlo bliskih kontakata među osobama, posebice osoba starije dobi

– Preporučiti osobama starijim od 65 godina i kroničnim bolesnicima da ne sudjeluju na javnim okupljanjima

– Naložiti zabranu posjeta u županijskim i privatnim domovima za starije i nemoćne osobe

– U domovima za starije i nemoćne osobe omogućiti kretanje pokretnim osobama  isključivo u dvorišnom krugu domova za starije i nemoćne u vremenu od 07-15 sati

– Organizirati kupovinu nužnih potrepština za starije i nemoćne

– Otkazati sve zdravstvene preglede osim onih koji su hitni

– Ispred blagajni u trgovačkim centrima na pod postaviti oznake razmaka od najmanje 1 metra

– Omogućiti rad većeg broja blagajni zbog veće protočnosti

– Ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni na način da se na ulazu  regulira broj osoba koje istovremeno ulaze

– Održavati međusobni razmak od najmanje 1 metra

– Nalaže se ograničenje rada ugostiteljskih objekata i restorana u vremenu od najranije 06,00 sati do najkasnije 18,00 sati uz iznimku rada dostave i Pučke kuhinje uz pridržavanje svih mjera predostrožnosti

– U ugostiteljskim objektima i restoranima pojačati dnevno čišćenje, pranje i dezinfekciju

– Naložiti zabranu rada noćnih klubova i diskoteka do daljnjega

– Naložiti privremenu obustavu rada putničkih pristaništa u Vukovaru, Iloku, Batini i Aljmašu

– U uslužnim djelatnostima u kojima se ostvaruje neposredni bliski kontakt sa klijentima (kozmetički saloni, frizerski saloni, brijačnice, kozmetičari, pedikeri, teretane, saloni za masažu i sl.) naložiti ograničenje radnog vremena od najranije 08,00 sati do najkasnije 18,00 sati i ograničiti broj osoba koje se istovremeno nalaze u objektu na način da su međusobno udaljene najmanje jedan metar. U navedenim objektima pojačati dezinfekcijske mjere i mjere čišćenja prostora,

– Preporuka gradonačelnicima i načelnicima da se rad sa strankama ograniči ili potpuno ukine,  da se smanji broj radnih sastanaka u kojima sudjeluje veći broj ljudi

– Preporuka da se u javnim ustanovama organizira preraspodjela poslova na način da se oslobode obaveza rada kronični bolesnici stariji od 60 godina, te djelatnici koji skrbe o djeci i/ili starijim članovima obiteljima

– Komunikaciju/zahtjeve korisnika usluga organizirati putem e-mail sustava ili dežurnog telefona

– Naložiti maksimalno poticanje čistog radnog okruženja, osigurati zaštitna i dezinfekcijska sredstva (posebice djelatnicima na šalterima)

– Preporuka građanima da se ukop pokojnika obavlja samo u krugu uže obitelji odnosno u prisutnosti što je moguće manjeg broja osoba te da se sućut izražava naklonom

– Preporuka svim stanovnicima Vukovarsko-srijemske županije da prate obavijesti, preporuke i naloge nacionalnih, županijskih i lokalnih stožera civilne zaštite i Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije

– Nalaže se stanovnicima kojima je određena mjera samoizolacije i/ili karantene da istu strogo poštuju prema danim uputama

– Preporuka svim građanima Vukovarsko-srijemske županije da bez prijeke potrebe ne putuju izvan Vukovarsko-srijemske županije, posebice da ne putuju u inozemstvo

– Nalaže se svim stanovnicima Vukovarsko-srijemske županije koji su u proteklih 14 dana putovali u inozemstvo  da postupaju sukladno preporukama struke, posebice stanovnici kojima su određene mjere samoizolacije i/ili karantene.

Odluku o mjerama  Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije za sprječavanje širenja virusa COVID-19 možete pronaći niže u priloženom dokumentu.

 

Odluka o mjerama Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije za sprječavanje širenja virusa COVID-19

OBAVIJEST IZ AMBULANTE OTOK

Zbog novo nastale situacije i zaštite cjelokupnog stanovništva, molimo da se prije dolaska u ambulantnu obavezno javite telefonom, dr. M. Bajramović (394-139) dr. A. Tunjić Ćaleta (394-234) – nitko ne može doći bez prethodne najave.

Radi se isključivo o hitnim stanjima i prepisivanju kroničnih terapija.

Zahvaljujemo na disciplini i razumijevanju,