Opis projekta:

 

Projektom je predviđena rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića sa pratećim sadržajima i uređenjem okoliša čime će se unaprijediti socijalna infrastruktura na području grada Otoka kroz modernizaciju odgojno obrazovne infrastrukture i stvaranje adekvatnog prostora za boravak većeg broja djece u vrtiću u skladu sa Državnim pedagoškim standardima te stvoriti uvjeti za prijem djece jasličke dobi, poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva i specifičnih društvenih skupina kroz dostupnost planiranog ulaganja (višenamjenske dvorane) lokalnom stanovništvu a posebno djeci, udrugama koje se bave djecom i mladima, različitim interesnim skupinama u svrhu  provođenja aktivnosti edukativnog, kulturnog, sportskog i socijalnog karaktera.

Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića sa pratećim sadržajima obuhvaća građevinske radove rekonstrukcije postojećeg dijela zgrade te dogradnju novih prostora sukladno državnim pedagoškim standardima, uređenje parkirališta, hortikulturu i prilaz zgradi.

Opremanje dječjeg vrtića i dječjeg igrališta obuhvaća opremanje prostorija namještajem i opremom, uređenje i opremanje dječjeg igrališta spravama za igranje, klupama, koševima.

 

 

Cilj projekta:

 

Opći cilj je razvoj socijalne i društvene infrastrukture u svrhu unaprjeđenja kvalitete života, otvaranja novih radnih mjesta te zadržavanja stanovništva u ruralnim područjima

 

Specifični ciljevi:

– unaprjeđenje socijalne infrastrukture na području grada Otoka kroz modernizaciju odgojno obrazovne infrastrukture i stvaranje adekvatnog prostora za boravak većeg broja djece u vrtiću u  skladu sa Državnim pedagoškim standardima;

– stvaranje uvjeta za prijem djece jasličke dobi;

– poboljšanje  energetske učinkovitosti zgrade;

– podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva i specifičnih društvenih skupina kroz dostupnost planiranog ulaganja (višenamjenske dvorane) lokalnom stanovništvu a posebno djeci, udrugama koje se bave djecom i mladima, udruzi žena te za organiziranje izložbi lokalnih umjetnika.

 

 

Rezultati projekta:

 

  • rekonstruirana i dograđena postojeća zgrada vrtića čime je stvoreno ukupno 950,17 m² bruto površine odnosno 3 jedinice za djecu vrtićke dobi i 2 prostora za djecu jasličke dobi, blagovaonica, višenamjenska dvorana, terasa, prostor za izolaciju djece, blagovaonica, čajna kuhinja, prostor za osoblje, sanitarni čvorovi, kotlovnica)
  • objekt vrtića opremljen sukladno projektnoj dokumentaciji
  • zaposleno dvije nove odgajateljice
  • izgrađena višenamjenska dvorana
  • uređeno i opremljeno dječje igralište spravama za igru, klupama
  • izgrađen i uređen parking
  • dvorište dječjeg vrtića hortikulturno uređeno autohtonim visokim i niskim raslinjem
  • nova skupina djece jasličke dobi
  • izgrađena energetski učinkovita zgrada primjenom rješenja za zagrijavanje zgrade iz alternativnih izvora energije (3 izvora grijanja)

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 7.236.236,86 kuna

 

Iznos potpore za dodjelu: 7.116.513,29 kuna

 

 

Nositelj projekta:  Grad Otok

                  

 

 

Ovaj Projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., mjera 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, podmjera 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, operacija 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

 

There are no comments yet.

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).